Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:eGovernment and Information Systems in Local Administration
Written by (author): Bc. Eva Takáčová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:eGovernment a informačné systémy v miestnej samospráve
Summary:TAKÁČOVÁ, Eva: E-Government a informačné systémy obcí Bakalárska práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Maroš Valach, PhD.; Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra, FEŠRR, SPU, 2019. Bakalárska práca sa zaoberala systémom e-Governmentu, teda elektronizáciou verejnej správy. Teoretická časť práce je zameraná na definíciu a základné princípy eGovernmentu, pričom v tejto časti rozoberieme aj jeho štruktúru a legislatívne zakotvenie v právnom systéme SR. Zanalyzovali sme hlavné piliere tohto pojmu, tak ako boli priorizované vládou SR pri ich implementácii a uviedli jeho výhody a nevýhody zavedenia. Naproti tomu praktická časť sa zaoberala hodnotením implementácie elektronickej verejnej správy vo vybraných mestách SR. Snahou bolo zhodnotenie doterajšieho stavu zavedenia e-Governmentu očami tých, ktorí stoja pri jeho postupnom zavádzaní v praxi – príslušní predstavitelia na mestských úradoch.
Key words:e-Government , elektronická verejná správa , elektronizácia , elektronické služby, mestský úrad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited