Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:eGovernment a informačné systémy v miestnej samospráve
Autor: Bc. Eva Takáčová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:eGovernment a informačné systémy v miestnej samospráve
Abstrakt:TAKÁČOVÁ, Eva: E-Government a informačné systémy obcí Bakalárska práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Maroš Valach, PhD.; Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra, FEŠRR, SPU, 2019. Bakalárska práca sa zaoberala systémom e-Governmentu, teda elektronizáciou verejnej správy. Teoretická časť práce je zameraná na definíciu a základné princípy eGovernmentu, pričom v tejto časti rozoberieme aj jeho štruktúru a legislatívne zakotvenie v právnom systéme SR. Zanalyzovali sme hlavné piliere tohto pojmu, tak ako boli priorizované vládou SR pri ich implementácii a uviedli jeho výhody a nevýhody zavedenia. Naproti tomu praktická časť sa zaoberala hodnotením implementácie elektronickej verejnej správy vo vybraných mestách SR. Snahou bolo zhodnotenie doterajšieho stavu zavedenia e-Governmentu očami tých, ktorí stoja pri jeho postupnom zavádzaní v praxi – príslušní predstavitelia na mestských úradoch.
Kľúčové slová:e-Government , elektronická verejná správa , elektronizácia , elektronické služby, mestský úrad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene