Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The emergence and causes of unemployment in the district Hlohovec
Written by (author): Ing. Jana Chynoradská
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Hlohovec
Summary:Jedným z najdôležitejších problémov súčasnej trhovej ekonomiky je nezamestnanosť. Snaha o vytvorenie nových pracovných príležitosti, ako aj snaha o zmenšenie ťarchy nezamestnanosti, je vážnym ekonomickým problémom, ale aj sociálnym a politickým problémom. Prvá časť tejto práce predstavuje teoretické východiská problematiky zamestnanosti a nezamestnanosti. Praktická časť je zameraná na okres Hlohovec a analýzu jeho obyvateľstva, ako aj na uchádzačov o zamestnanie a voľné pracovné miesta v okrese. Dôležitou zložkou praktickej časti je dotazníkový prieskum, ktorý poskytuje lepší prehľad o príčinách nezamestnanosti z pohľadu samotných nezamestnaných v okrese Hlohovec.
Key words:nezamestnanosť, trh práce, miera nezamestnanosti, služby zamestnanosti, dôsledky nezamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited