Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of innovations in agricultural holding AGROCOOP IMEL
Written by (author): Ing. Tomáš Bacigál
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Rudolf Mituch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
Summary:Inovácie sa stali v mnohých podnikateľských aktivitách a v mnohých odvetviach hospodárstva hybnou silou úspechu. Inovatívne firmy dosahujú lepšie výsledky ako ich neinovujúci konkurenti. Dnes už môžeme povedať, že inovácie sa už vôbec neobmedzujú len na veľké priemyselné podniky, ale rozhodujúcu úlohu majú i vo sfére služieb, v poľnohospodárstve, v súkromnom i verejnom sektore. Je preukázateľné, že rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní stále udržateľného rozvoja firiem majú práve inovácie. Inovácie úzko súvisia s vedomosťami, ktoré chápeme ako dôležitý nástroj zabezpečenia konkurenčnej výhody na trhu. V práci sme analyzovali zavádzanie inovácií do vybraného poľnohospodárskeho podniku, ktoré sa uskutočnili v rámci prijatia projektu Program rozvoja vidieka 2007-2013. V rámci práce analyzujeme obstaranie technológií, zariadení, ktoré prinášajú efektívnosť výroby a sú zároveň šetrné k životnému prostrediu.
Key words:udržateľný rozvoj, inovácie, inovatívne firmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited