Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
Autor: Ing. Tomáš Bacigál
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Rudolf Mituch
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
Abstrakt:Inovácie sa stali v mnohých podnikateľských aktivitách a v mnohých odvetviach hospodárstva hybnou silou úspechu. Inovatívne firmy dosahujú lepšie výsledky ako ich neinovujúci konkurenti. Dnes už môžeme povedať, že inovácie sa už vôbec neobmedzujú len na veľké priemyselné podniky, ale rozhodujúcu úlohu majú i vo sfére služieb, v poľnohospodárstve, v súkromnom i verejnom sektore. Je preukázateľné, že rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní stále udržateľného rozvoja firiem majú práve inovácie. Inovácie úzko súvisia s vedomosťami, ktoré chápeme ako dôležitý nástroj zabezpečenia konkurenčnej výhody na trhu. V práci sme analyzovali zavádzanie inovácií do vybraného poľnohospodárskeho podniku, ktoré sa uskutočnili v rámci prijatia projektu Program rozvoja vidieka 2007-2013. V rámci práce analyzujeme obstaranie technológií, zariadení, ktoré prinášajú efektívnosť výroby a sú zároveň šetrné k životnému prostrediu.
Klíčová slova:udržateľný rozvoj, inovácie, inovatívne firmy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně