Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
Autor: Ing. Tomáš Bacigál
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Rudolf Mituch
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
Abstrakt:Inovácie sa stali v mnohých podnikateľských aktivitách a v mnohých odvetviach hospodárstva hybnou silou úspechu. Inovatívne firmy dosahujú lepšie výsledky ako ich neinovujúci konkurenti. Dnes už môžeme povedať, že inovácie sa už vôbec neobmedzujú len na veľké priemyselné podniky, ale rozhodujúcu úlohu majú i vo sfére služieb, v poľnohospodárstve, v súkromnom i verejnom sektore. Je preukázateľné, že rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní stále udržateľného rozvoja firiem majú práve inovácie. Inovácie úzko súvisia s vedomosťami, ktoré chápeme ako dôležitý nástroj zabezpečenia konkurenčnej výhody na trhu. V práci sme analyzovali zavádzanie inovácií do vybraného poľnohospodárskeho podniku, ktoré sa uskutočnili v rámci prijatia projektu Program rozvoja vidieka 2007-2013. V rámci práce analyzujeme obstaranie technológií, zariadení, ktoré prinášajú efektívnosť výroby a sú zároveň šetrné k životnému prostrediu.
Kľúčové slová:udržateľný rozvoj, inovácie, inovatívne firmy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene