Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The use of IT by self-governments and local partnerships in rural communities of Nitra self-governing region (in district Topoľčany)
Written by (author): Bc. Róbert Žnidaršič
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Využívanie IT samosprávami a miestnymi partnerstvami vo vidieckych obciach okresu Topoľčany
Summary:Prudký rozvoj počítačov, počítačových sietí, komunikačnej techniky, multimédií, hypermédií a nových možností ich využívania a aplikácií prevratným spôsobom zmenil život našej spoločnosti. Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. Moderné technológie prenikajú nielen do všetkých štruktúr spoločnosti, ale aj do života jednotlivca. Informačné a komunikačné technológie sa nachádzajú vo všetkých sférach domácej, štátnej a samozrejme podnikateľskej. Modernizácia a inovácie sú nevyhnutnosťou pre ďalší vývoj spoločnosti. Obsahom práce bolo urobiť prieskum do používania informačných technológií vo vybraných obciach okresu Topoľčany na úrovni miestnych riadiacich zložiek obce a k nim príslušné materské školy, pričom tieto skutočnosti sa získavali vo forme dotazníkov. Tieto informácie sa využívali a zhodnotili v nasledujúcej práci. V bakalárskej práci sa zisťoval aký počet a druh informačných technológií jednotlivé obce a materské školy vlastnia a prípadne ako často ich používajú. Údaje sa spracovali a vyhodnotili vo forme tabuliek a grafov a následne k nim sa spravil popis a na záver sme zhodnotili tieto skutočnosti.
Key words:ekonomický rozvoj, inovácie, región, miestna samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited