Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce: Využívanie IT samosprávami a miestnymi partnerstvami vo vidieckych obciach okresu Topoľčany
Autor: Bc. Róbert Žnidaršič
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: Využívanie IT samosprávami a miestnymi partnerstvami vo vidieckych obciach okresu Topoľčany
Abstrakt:Prudký rozvoj počítačov, počítačových sietí, komunikačnej techniky, multimédií, hypermédií a nových možností ich využívania a aplikácií prevratným spôsobom zmenil život našej spoločnosti. Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. Moderné technológie prenikajú nielen do všetkých štruktúr spoločnosti, ale aj do života jednotlivca. Informačné a komunikačné technológie sa nachádzajú vo všetkých sférach domácej, štátnej a samozrejme podnikateľskej. Modernizácia a inovácie sú nevyhnutnosťou pre ďalší vývoj spoločnosti. Obsahom práce bolo urobiť prieskum do používania informačných technológií vo vybraných obciach okresu Topoľčany na úrovni miestnych riadiacich zložiek obce a k nim príslušné materské školy, pričom tieto skutočnosti sa získavali vo forme dotazníkov. Tieto informácie sa využívali a zhodnotili v nasledujúcej práci. V bakalárskej práci sa zisťoval aký počet a druh informačných technológií jednotlivé obce a materské školy vlastnia a prípadne ako často ich používajú. Údaje sa spracovali a vyhodnotili vo forme tabuliek a grafov a následne k nim sa spravil popis a na záver sme zhodnotili tieto skutočnosti.
Kľúčové slová:ekonomický rozvoj, inovácie, región, miestna samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene