Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Lifelong learning of employees of self-government of rural communities in the district of Nové Zámky
Written by (author): Ing. Hana Klučková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Ingrid Ujváriová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vyhodnotenie celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky. Na účel tohto cieľa bol realizovaný dotazníkový prieskum akého vzdelávania sa zamestnanci vybraných obcí zúčastnili. Výsledky práce môžu byť použité ako podkladové materiály pre vzdelávacie agentúry a vzdelávacie spoločnosti a ako pomôcka pre ďalšie hodnotenia celoživotného vzdelávania. V práci sú objasnené pojmy ako samospráva, celoživotné vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy, vzdelávacie metódy a programy, ktoré sú ponúkané zamestnancom samosprávy. Práca je zostavená do štyroch kapitol a je v nej zahrnutý zoznam obrázkov a tabuliek a zoznam použitých skratiek.
Key words:celoživotné vzdelávanie, samospráva obce, vzdelávanie zamestnancov, okres Nové zámky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited