Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky
Autor: Ing. Hana Klučková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Ingrid Ujváriová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vyhodnotenie celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky. Na účel tohto cieľa bol realizovaný dotazníkový prieskum akého vzdelávania sa zamestnanci vybraných obcí zúčastnili. Výsledky práce môžu byť použité ako podkladové materiály pre vzdelávacie agentúry a vzdelávacie spoločnosti a ako pomôcka pre ďalšie hodnotenia celoživotného vzdelávania. V práci sú objasnené pojmy ako samospráva, celoživotné vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy, vzdelávacie metódy a programy, ktoré sú ponúkané zamestnancom samosprávy. Práca je zostavená do štyroch kapitol a je v nej zahrnutý zoznam obrázkov a tabuliek a zoznam použitých skratiek.
Kľúčové slová:celoživotné vzdelávanie, samospráva obce, vzdelávanie zamestnancov, okres Nové zámky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene