Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Participation of citizens of Levice city in public affairs
Written by (author): Bc. Martin Kmeť
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Stracová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Participácia občanov na veciach verejných v meste Levice
Summary:Verejná správa zabezpečuje chod celej spoločnosti, preto je potrebné aby sa občania aktívne zapájali do rozhodovaní a realizácii čo možno najviac. Témou tejto bakalárskej práce je participácia občanov na veciach verejných v Leviciach. V teoretickej časti tejto práce rozoberáme ako sa verejná správa na Slovensku delí, akú má úlohu a akou formou sa občania môžu spolupodieľať na veciach verejných. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť aktuálnu situáciu v meste Levice. Zistiť ako občania aktívne prispievajú na vývoj vo svojom meste. Zhodnotili sme niekoľko projektov ktoré sa podarilo v poslednom období realizovať aj s ich účasťou. Ako sa daný projekt financoval, na čo boli využité finančné prostriedky a aký podiel mali občania mesta Levice, či vystupovali v projektoch ako jednotlivci alebo v rôznych združeniach. Tiež sme sa venovali využitiu kancelárie prvého kontaktu a aj takzvanému e-governmentu, ktorý sa stal súčasťou už viacerých miest na Slovensku a Levice patria dokonca k jedným z prvých, ktorý takýto systém využívajú.
Key words:občan, participácia, mesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited