Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Participácia občanov na veciach verejných v meste Levice
Autor: Bc. Martin Kmeť
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Stracová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Participácia občanov na veciach verejných v meste Levice
Abstrakt:Verejná správa zabezpečuje chod celej spoločnosti, preto je potrebné aby sa občania aktívne zapájali do rozhodovaní a realizácii čo možno najviac. Témou tejto bakalárskej práce je participácia občanov na veciach verejných v Leviciach. V teoretickej časti tejto práce rozoberáme ako sa verejná správa na Slovensku delí, akú má úlohu a akou formou sa občania môžu spolupodieľať na veciach verejných. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť aktuálnu situáciu v meste Levice. Zistiť ako občania aktívne prispievajú na vývoj vo svojom meste. Zhodnotili sme niekoľko projektov ktoré sa podarilo v poslednom období realizovať aj s ich účasťou. Ako sa daný projekt financoval, na čo boli využité finančné prostriedky a aký podiel mali občania mesta Levice, či vystupovali v projektoch ako jednotlivci alebo v rôznych združeniach. Tiež sme sa venovali využitiu kancelárie prvého kontaktu a aj takzvanému e-governmentu, ktorý sa stal súčasťou už viacerých miest na Slovensku a Levice patria dokonca k jedným z prvých, ktorý takýto systém využívajú.
Kľúčové slová:občan, participácia, mesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene