Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The employment as a determinant of the Galanta district development
Written by (author): Ing. Blažena Ráková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Galanta
Summary:Bakalárska práca sa venuje analýze a vývoju ponuky a dopytu na trhu práce v okrese Galanta, popisuje vplyv zamestnanosti na rozvoj v regióne. Získané informácie, analýzy a z nich vyplývajúce výsledky v uvedenej oblasti dokazujú, že zamestnanosť je jedným z významných determinantov, ktorý sa podieľa na rozvoji celého regiónu, zvyšuje jeho hospodársky a ekonomický význam a vplýva aj na jednotlivcov z pohľadu sociálnych istôt. Zamestnanosť determinuje rozsah a kvalitu služieb, sociálnej infraštruktúry a tým aj kvalitu života obyvateľov regiónu, rastie jeho celková atraktivita, ktorá sa prejavuje záujmom obyvateľov o bývanie v takomto regióne. Pozitívny vývoj zamestnanosti v okrese Galanta potvrdil, že pracovné príležitosti v okrese sú jedným z rozhodujúcich impulzov vedúcich k rozvoju v regióne.
Key words:zamestnanosť, región, regionálny rozvoj, determinant rozvoja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited