Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Galanta
Autor: Ing. Blažena Ráková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Galanta
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje analýze a vývoju ponuky a dopytu na trhu práce v okrese Galanta, popisuje vplyv zamestnanosti na rozvoj v regióne. Získané informácie, analýzy a z nich vyplývajúce výsledky v uvedenej oblasti dokazujú, že zamestnanosť je jedným z významných determinantov, ktorý sa podieľa na rozvoji celého regiónu, zvyšuje jeho hospodársky a ekonomický význam a vplýva aj na jednotlivcov z pohľadu sociálnych istôt. Zamestnanosť determinuje rozsah a kvalitu služieb, sociálnej infraštruktúry a tým aj kvalitu života obyvateľov regiónu, rastie jeho celková atraktivita, ktorá sa prejavuje záujmom obyvateľov o bývanie v takomto regióne. Pozitívny vývoj zamestnanosti v okrese Galanta potvrdil, že pracovné príležitosti v okrese sú jedným z rozhodujúcich impulzov vedúcich k rozvoju v regióne.
Kľúčové slová:zamestnanosť, región, regionálny rozvoj, determinant rozvoja

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene