Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Nitra
Autor: Ing. Matúš Klučár
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Čaja
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Nitra
Abstrakt:Verejné služby plnia v každodennom živote obcí dôležitú úlohu, pretože ovplyvňujú život obyvateľov obce. Cieľom bakalárskej práce je zistiť základné problémy v poskytovaní verejných služieb na úrovni miestnej samosprávy v rámci Slovenskej republiky, prostredníctvom aplikovania teoretických východísk na analýzu situácie v konkrétnych obciach v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, v okrese Nitra. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie zabezpečovania verejných služieb vo vybraných obciach v rámci okresu Nitra. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť z teoretického hľadiska objasňuje postavenie verejných služieb v systéme samosprávy. Druhú časť tvorí výskum, v ktorom je analyzovaný systém zabezpečovania verejných služieb vo vybraných obciach. Dôležitou úlohou obcí je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov, ktoré budú použité na realizáciu týchto služieb. S týmto priamo súvisí aj výber vhodnej formy zabezpečenia realizácie verejnej služby.
Kľúčové slová:samospráva, obec, verejné služby, formy zabezpečovania verejných služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene