Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zavádzanie inovácií v spoločnosti Tritikum s.r.o.
Autor: Bc. Pavol Lüley
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Martiška
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zavádzanie inovácií v spoločnosti Tritikum s.r.o.
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá inováciou, ktorá je uplatňovaná vo vybranom poľnohospodárskom podniku a na základe vybraných indikátorov zhodnocuje jej dopad na konkurencieschopnosť podniku. Cieľom bakalárskej práce bolo zanalyzovať vplyv inovácií na ekonomické postavenie spoločnosti Triticum s.r.o. Bakalárska práca je rozdelená do siedmych kapitol. Prvá kapitola charakterizuje súčasný stav riešenej problematiky. Stručne sú v nej vysvetlené inovácie z pohľadu rôznych autorov, typy inovácií, inovačný potenciál a jeho štruktúra, ako aj vplyv inovácií na konkurencieschopnosť. Druhá kapitola je venovaná cieľu práce. V tretej kapitole je popísaný postup vypracovania bakalárskej práce, použité metódy a zdroje údajov. Výsledkami práce sa zaoberá štvrtá kapitola, v ktorej je charakteristika spoločnosti, rozpracované aktivity spoločnosti spojené s realizáciou projektu, ako aj technika a technológia, ktorú zahŕňa realizácia projektu. Samotná realizácia projektu je v tejto kapitole rozpísaná počnúc výberovým konaním dodávateľov, časovým rozvrhom až po zrealizovanie projektu, prehľadom nákladov, samotným financovaním a prehľadom o zdrojoch financovania projektu. Piata kapitola popisuje využitie celkových výsledkov bakalárskej práce spojené s ukazovateľmi úspešnosti a významom projektu pre ďalší chod spoločnosti ako aj praktické návrhy a odporúčania. V závere je zhrnutý celkový pohľad na bakalársku prácu, ako aj dôležitosť inovačných aktivít.
Kľúčové slová:inovačný sstém, inovácie, konkurencieschpnosť, inovačné aktivity, inovačná pozícia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene