Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Šaľa
Autor: Bc. Martina Štefánková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Šaľa
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na problematiku zabezpečovania verejných služieb obcami v okrese Šaľa . Zaoberali sme sa problematikou komunálnych služieb, spôsobmi a úrovňou poskytovania. Cieľom je upozorniť na problémy v oblasti zabezpečovania vybraných verejných služieb V teoretickej časti sme rozobrali pojem verejné služby z rôznych hľadísk. Praktická časť uvádza stručnú charakteristiku okresu Šaľa a príslušné obce, ktoré do nej územne patria. V obciach sme skúmali formy poskytovania a mieru výdavkov samosprávy na zabezpečovanie vybraných verejných služieb. Úlohou obce je samostatne hospodáriť a zvoliť si, aké množstvo finančných prostriedkov využijú pri poskytovaní verejných služieb, ktoré im vyplýva zo zákona. Pri rozhodovaní o internej či externej forme majú teda významný vplyv finančné možnosti obce. Výsledkom je rozdielna úroveň a kvalita poskytovania verejných služieb v obciach v okrese Šaľa
Kľúčové slová:Formy poskytovania, Miestna samospráva, Verejná služba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene