Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

     Absolvent
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
M. Valach
Štátne objednávky výskumu a vývoja
Garant
08.10.2019
08.01.2020
2
 Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy
D. HúskaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201131.12.2013
3
E. Balážová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2013
31.12.2014
4
 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu
J. Jarábková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
5 Inovačné prístupy v miestnej samospráve
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ01.01.2018
31.12.2020
6 KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimulyM. Fáziková
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
riešiteľ01.01.2011
31.12.2014
7
M. Valach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2015
31.12.2017
8 Medziobecná spolupráca v podmienkach Slovenskej republiky a jej pozitívne externalityVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2021
31.12.2023
9R. KrajčírováGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
riešiteľ
02.10.2017
31.08.2020
10
M. ValachStandard Grants STOP!!!garant01.11.2017
31.10.2018
11
 Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy
M. ValachKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2019
12 Virtuálne vzdelávanie pre samosprávuD. Húska
Standard Grants STOP!!!
riešiteľ
01.01.201131.12.2012
13
 Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO)
E. Balážová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
metodický riešiteľ 01.01.2016
31.12.2018
14
 Využívanie majetku miestnych samospráv v Nitrianskom kraji na podnikanieM. Valach
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2020
31.12.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý