Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Identification number: 1224
University e-mail: martin.hauptvogl [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Environmental Management (FESRD)

Contacts     Graduate          
     
               
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adriána Bečková
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele vybraného regiónu
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Bečková
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Beňák
Využitie potenciálu katastra obce Senica pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Beňák
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2017Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Berec
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Preseľany
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Bezányi
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
April 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rudolf Biksadský
Potenciál využívania fosílnych a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Borotová
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranej obci
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Brisuda
Analýza zloženia tuhého komunálneho odpadu vybraných pôvodcov odpadu
April 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eliška Bučková
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich topoľov
April 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Juraj Csákay
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Dominik Čurgali
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese Slovenska
April 2021
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Radka Deliová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života vo vybranej obci
April 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tatiana Dominová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
April 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Fazekas
Využitie potenciálu katastra obce Tvrdošovce pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Fecková
Hodnotenie vybraných rastových parametrov vŕb v prvom roku tretieho zberového cyklu
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Fečerová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Fečerová
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na energetické účely
April 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Mária Fečerová
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na energetické účely
April 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Fobelová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb
April 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jaroslav Galgan
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
May 2018Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Halas
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe v okrese Trebišov
April 2019
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Hegedüšová
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Bc. Ing. Lukáš Husár
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
April 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Bc. Erik Chovanček
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
April 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Bc. Erik Chovanček
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
April 2014
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Branislav Jandorf
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja mesta Stupava
April 2014
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Barbora Jarošová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Viničné
April 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Marek Jaššo
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2019
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Jurenková
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Veronika Jurenková
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2016
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jakub Kopčan
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
April 2017
Displaying the final thesis
33.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jakub Kopčan
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
April 2019
Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Jakub Kopčan
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
April 2020Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viktória Kormošová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich v druhom zberovom cykle
April 2016Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Krbyla
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
April 2013Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Križalkovič
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
April 2013
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Lapšanský
Využitie potenciálu katastrálneho územia Kežmarok pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Lapšanský
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Látečka
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2019Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Malá
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele vybraného regiónu
April 2014Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Malá
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Mesarošová
Evaluation of given indicators of sustainable development
April 2014
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Michalides
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2015
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Ondráš
Využitie potenciálu katastra obce Rohožník pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Pačnárová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
April 2016
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Peszeki
Využitie potenciálu katastrálneho územia Nové Zámky pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Peszeki
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Petrovičová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Spišský Hrhov
April 2016
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Pevala
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
April 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Prachárová
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele
April 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Penpisut Promma
Evaluation and Analysis of Selected Sustainable Development Goals in Thailand
April 2019
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Rabarová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Opatovce nad Nitrou
April 2015
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Bohumila Remeňová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
April 2015
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Remeňová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Schreiber
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
April 2015
Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ľuboš Smolen
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
April 2013
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marcela Sondorová
Evaluation of given indicator of sustainable development
April 2014
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petronela Szabóová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
April 2016
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Šinková
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života vo vybranej obci
April 2015Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Šinková
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
April 2013
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Škerková
Využitie potenciálu obce Banská Bystrica pri zavádzaní lokálnej energetiky
April 2020
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Švajcová
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach Slovenska
April 2015Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Tomašov
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Jedľové Kostoľany
April 2015
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Vass
Porovnanie priebehu fenologických fáz introdukovaných odrôd rýchlorastúcich vŕb s vybranými domácimi druhmi vŕb
April 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Vrabeľ
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele
April 2013
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Wagner
Vypracovanie modelu ekodediny v katastri obce Vavrišovo
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress