Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Identifikačné číslo: 1224
Univerzitný e-mail: martin.hauptvogl [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Životopis     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Bečková
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele vybraného regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Bečková
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Beňák
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Beňák
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Berec
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Preseľany
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Bezányi
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rudolf Biksadský
Potenciál využívania fosílnych a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Borotová
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranej obci
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Brisuda
Analýza zloženia tuhého komunálneho odpadu vybraných pôvodcov odpadu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Bučková
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich topoľov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Juraj Csákay
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Radka Deliová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života vo vybranej obci
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Dominová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ján Fazekas
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Fecková
Hodnotenie vybraných rastových parametrov vŕb v prvom roku tretieho zberového cyklu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Fečerová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Fečerová
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na energetické účely
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Mária Fečerová
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na energetické účely
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Fobelová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jaroslav Galgan
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Halas
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe v okrese Trebišov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Hegedüšová
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Lukáš Husár
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bc. Erik Chovanček
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Bc. Erik Chovanček
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Jandorf
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja mesta Stupava
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Jarošová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Viničné
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Marek Jaššo
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Jurenková
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Jurenková
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Kopčan
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jakub Kopčan
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Kormošová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich v druhom zberovom cykle
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Krbyla
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Križalkovič
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Lapšanský
Využitie potenciálu katastrálneho územia Kežmarok pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Lapšanský
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Látečka
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Malá
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele vybraného regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Malá
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Mesarošová
Evaluation of given indicators of sustainable development
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Michalides
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Róbert Ondráš
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Pačnárová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Peszeki
Využitie potenciálu katastrálneho územia Nové Zámky pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Peszeki
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Petrovičová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Spišský Hrhov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Pevala
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Prachárová
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Penpisut Promma
Sufficiency Economy and Sustainable Development
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Rabarová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Opatovce nad Nitrou
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bohumila Remeňová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Remeňová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Schreiber
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Ľuboš Smolen
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Sondorová
Evaluation of given indicator of sustainable development
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petronela Szabóová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Szász
Hodnotenie využívania poľnohospodárskej pôdy v obci Bátorove Kosihy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Maroš Szász
Hodnotenie využívania poľnohospodárskej pôdy vo vybranej obci
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šinková
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života vo vybranej obci
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Šinková
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Švajcová
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Tomašov
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Jedľové Kostoľany
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Vass
Porovnanie priebehu fenologických fáz introdukovaných odrôd rýchlorastúcich vŕb s vybranými domácimi druhmi vŕb
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Vrabeľ
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Wagner
Vypracovanie modelu ekodediny v katastri obce Vavrišovo
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná