Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Identifikačné číslo: 1224
Univerzitný e-mail: martin.hauptvogl [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

     
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
     
Životopis
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Bečková
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele vybraného regiónu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adriána Bečková
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Matej Beňák
Využitie potenciálu katastra obce Senica pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Matej Beňák
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Berec
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Preseľany
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Bezányi
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rudolf Biksadský
Potenciál využívania fosílnych a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Simona Borotová
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranej obci
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Brisuda
Analýza zloženia tuhého komunálneho odpadu vybraných pôvodcov odpadu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Bučková
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich topoľov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Juraj Csákay
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Dominik Čurgali
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Radka Deliová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života vo vybranej obci
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Dominová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Ján Fazekas
Využitie potenciálu katastra obce Tvrdošovce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Fecková
Hodnotenie vybraných rastových parametrov vŕb v prvom roku tretieho zberového cyklu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Fečerová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Fečerová
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na energetické účely
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Mária Fečerová
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na energetické účely
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Fobelová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jaroslav Galgan
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Halas
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe v okrese Trebišov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Hegedüšová
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Ing. Lukáš Husár
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bc. Erik Chovanček
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Bc. Erik Chovanček
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Jandorf
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja mesta Stupava
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Jarošová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Viničné
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Marek Jaššo
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Veronika Jurenková
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Jurenková
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Kopčan
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Jakub Kopčan
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jakub Kopčan
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Kormošová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich v druhom zberovom cykle
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Krbyla
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Križalkovič
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Lapšanský
Využitie potenciálu katastrálneho územia Kežmarok pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Lapšanský
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Látečka
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivana Malá
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele vybraného regiónu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Malá
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Mesarošová
Evaluation of given indicators of sustainable development
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Michalides
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Róbert Ondráš
Využitie potenciálu katastra obce Rohožník pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Pačnárová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Peszeki
Využitie potenciálu katastrálneho územia Nové Zámky pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Peszeki
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Petrovičová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Spišský Hrhov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Pevala
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja vo vybranom regióne
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Prachárová
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Penpisut Promma
Evaluation and Analysis of Selected Sustainable Development Goals in Thailand
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Rabarová
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Opatovce nad Nitrou
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bohumila Remeňová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Diana Remeňová
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Schreiber
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Ľuboš Smolen
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybranom území Slovenska
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marcela Sondorová
Evaluation of given indicator of sustainable development
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petronela Szabóová
Sledovanie vybraných rastových parametrov v poraste rýchlorastúcich vŕb v druhom zberovom cykle
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Šinková
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života vo vybranej obci
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Šinková
Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Jana Škerková
Využitie potenciálu obce Banská Bystrica pri zavádzaní lokálnej energetiky
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Švajcová
Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach Slovenska
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Tomašov
Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Jedľové Kostoľany
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Vass
Porovnanie priebehu fenologických fáz introdukovaných odrôd rýchlorastúcich vŕb s vybranými domácimi druhmi vŕb
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Vrabeľ
Potenciál pestovania rýchlorastúcich drevín na vybrané socioekonomické ukazovatele
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Wagner
Vypracovanie modelu ekodediny v katastri obce Vavrišovo
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná