Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Prístavka, PhD.
Identification number: 1227
 

     
Graduate
     
     
Placements
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Bacskor
Kaizen a jeho možnosti využitia vo výrobnej organizácii
April 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Bacskor
Riadenie kvality vo výrobnom procese
April 2011
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Andrej Badáň
Analýza rizika vybraného výrobného procesu v organizácii
April 2020
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Banák
Štatistické metódy v riadení kvality
April 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Banák
Využitie systému KAIZEN vo výrobnej organizácii
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Bédi
Analýza využívania štatistických nástrojov vo výrobnej organizácii
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Beňo
Prevádzková spoľahlivosť obilného kombajnu
April 2014
Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Branislav Berec
Sledovanie výrobného procesu vo výrobnej organizácii
March 2020
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bödörová
Analýza a aplikácia nástrojov systému manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Bödörová
Využitie štatistických metód v riadení kvality
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Bohušová
Požiadavky na systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009
April 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bohušová
Prínosy z implementácie systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle
April 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eduard Brezina
Štatistické metódy v riadení kvality
May 2012
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Bryndza
Štatistické metódy v riadení kvality
April 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Bryndza
Zlepšovanie systému manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Cifra
Riadenie kvality vo výrobných organizáciách
February 2011
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Audit systému manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Cvíčela
Sledovanie spôsobilosti meracieho zariadenia vo výrobnej organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Cvíčela
Štandardizácia spolupráce medzi produkčnou a dodávateľskou kvalitou vo výrobnej organizácii
April 2020
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Czakó
Hodnotenie kvality vybraného produktu vo výrobnej organizácii
April 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Czakó
Využitie Shewartových regulačných diagramov v riadení procesov
April 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Diana Demčová
Využitie štatistických metód v riadení kvality
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Diana Demčová
Využitie štatistických metód v riadení kvality
April 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Dulinková
Analýza využívania štatistických nástrojov vo výrobnej organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dulinková
Vypracovanie dokumentácie pri zavádzaní výrobku do sériovej výroby
April 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dulinková
Zavedenie výrobku do sériovej výroby
April 2017Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Juraj Dunajčík
Zlepšovanie kvality výrobného procesu vo vybranej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ďuricová
Audit pracoviska vo výrobnej organizácii ZF Levice, s.r.o.
April 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Fabo
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
April 2019
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Farkašová
Implementácia integrovaného manažérskeho systému vo vybranej organizácii
April 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Federičová
Sledovanie kvality výrobného procesu vo výrobnej organizácii ZF Levice, s.r.o.
April 2013Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Patrik Filo
Analýza využívania štatistických nástrojov vo výrobnej organizácii
April 2021Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrej Frištyk
Analýza auditu systému manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Frištyk
Spôsobilosť meracieho zariadenia
April 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Diana Gellenová
Sledovanie spôsobilosti meracích zariadení vo výrobnej organizácii
April 2020
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Gonosová
Možnosti využitia stratégie Six Sigma na vybraných úsekoch organizácie
April 2015
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Greppel
Spôsobilosť výrobných zariadení
April 2011Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Havlik
Kontrola kvality vybraných zariadení pre ochranu reaktora v jadrovej elektrárni
April 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Horňák
Spôsobilosť výrobných procesov
April 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Horváth
Spôsobilosť meracích zariadení
April 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Horváth
Zavedenie nového výrobku do výroby pomocou metódy PPAP
April 2016Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ernest Hudik
Spôsobilosť výrobných zariadení
April 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Chlebcová
Nové nástroje riadenia kvality
April 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Zuzana Chudivániová
Sledovanie spôsobilosti výrobného procesu vo výrobnej organizácii
April 2021
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Chudivániová
Využitie štatistických metód v riadení kvality
April 2019
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adam Ivanka
Požiadavky na integrovaný manažérsky systém
April 2014
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Adam Jakušík
Sledovanie výrobného procesu vo vybranej výrobnej organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adam Jakušík
Sledovanie výrobného procesu vo vybranej výrobnej organizácii
April 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Jamrich
Možnosti využitia metódy KAIZEN v organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Jančichová
Zlepšovanie kvality výrobného procesu vo vybranej organizácii
April 2020
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Jesenská
Zvyšovanie účinnosti systému LPA pre neustále zlepšovanie procesov vo vybranej organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Jesenská
Zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov pomocou nástrojov kvality
April 2016Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kapustová
Riadenie kvality vo výrobných organizáciách
April 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kapustová
Spôsobilosť meracích zariadení
April 2013
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Kassa
Štatistické metódy v riadení kvality
April 2020
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Kiková
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Kiková
Sledovanie kvality vybraného výrobku v organizácii Plastika a.s., Nitra
April 2014
Displaying the final thesis
58.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Pavol Klbik
Riadenie kvality vo výrobnom procese
May 2012
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Kliner
Štatistické metódy v riadení kvality
May 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Klučiar
Sledovanie výrobného procesu vo výrobnej organizácii
April 2020
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Klučiar
Využitie štatistickýmch metód v riadení kvality
April 2018Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kolesárová
Príprava a zavedenie štatistickej regulácie vybraného výrobného procesu
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kordošová
Možnosti využitia stratégie six sigma na vybraných úsekoch organizácie
May 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Kováč
Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Kozár
Sledovanie spôsobilosti výrobného procesu vo vybranej organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kozár
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Krumpál
Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Erika Kuchtová
Analýza systému merania vo vybranej organizácii
April 2020Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Kútny
Zlepšovanie systému manažérstva kvality v Istroenergo Group, a.s. Levice
April 2013
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Laktiš
Využitie štatistických metód v riadení kvality
April 2014Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Lobotka
Analýza systému manažérstva kvality a návrh opatrení na zlepšenie systému
April 2015Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Lobotka
Audit systému manažérstva kvality
April 2013Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Lubina
Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Lubina
Sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na kvalitu vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Samuel Mačák
Sledovanie výrobného procesu vo výrobnej organizácii
April 2021
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Mičíková
Príručka kvality pre vybranú organizáciu
April 2016
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rudolf Mihaleje
Riadenie kvality vo výrobných procesoch
April 2011
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Miřetinský
Aplikácia štatistických metód do výrobného procesu
April 2013
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Miřetinský
Riadenie kvality vo výrobnom procese
April 2011
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Molnár
Spôsobilosť výrobného zariadenia
April 2013
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Németh
Plánovanie kvality pomocou metódy APQP
April 2016Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Németh
Využitie štatistických metód vo výrobnej organizácii
April 2018Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Obertáš
Sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na kvalitu vo výrobnej organizácii
April 2015Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Ondruška
Riadenie kvality vo výrobnom procese
April 2019
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Paulov
Analýza auditu systému manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karol Paulov
Analýza externých auditov systému manažérstva kvality
April 2014
Displaying the final thesis
87.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Juraj Petrovič
Spôsobilosť meracích zariadení
July 2011
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Pišný
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
April 2013Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Pišný
Štatistické metódy v riadení kvality
April 2011
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriel Poló, PhD.
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
May 2012
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Balázs Puskás
Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii
April 2014Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Balázs Puskás
Spôsobilosť výrobných zariadení
May 2012
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Rafaj
Audit systému manažérstva kvality
April 2013
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Sojka
Spôsobilosť meracích zariadení
May 2012
Displaying the final thesis
95.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Michal Stojanov
Sledovanie spôsobilosti výrobného procesu v organizácii ZF Levice, a.s.
April 2017
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Stojanov
Spôsobilosť výrobných procesov
April 2017
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Struhár
Riadenie kvality vo výrobných procesoch
May 2012
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Sutoris
Samohodnotenie organizácie s využitím EFQM modelu výnimočnosti
April 2015Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Sutoris
Využitie modelu EFQM vo vybranej organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Szabóová
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
April 2020
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Radka Ševčíková
Analýza a aplikácia nástrojov systému manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2014
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radka Ševčíková
Využitie štatistických metód v riadení kvality
May 2012
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Šiklóši
Zhodnotenie technologického vybavenia a výrobného procesu vybraného vinárskeho podniku
April 2016
Displaying the final thesis
104.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Anton Škultéty
Príprava a zavedenie štatistickej regulácie výrobného procesu
April 2021
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marián Švec
Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii
April 2019
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Švec
Metódy a nástroje v riadení kvality vo vybranej organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Tomanová
Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Tomanová
Sledovanie kvality výrobku vo výrobnej organizácii
April 2013
Displaying the final thesis
109.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Maroš Tóth
Interný audit v systéme manažérstva kvality vo vybranej organizácii
April 2021
Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Maroš Tóth
Moderné technológie na spracovanie komunálneho odpadu
April 2019Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Ujlakyová
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
April 2018Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Valisko
Nástroje riadenia kvality
April 2013
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Valisko
Prevádzková spoľahlivosť obilného kombajnu
April 2015
Displaying the final thesis
114.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Michaela Vranková
Metódy a nástroje riadenia kvality
April 2021
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladimír Žitný
Hodnotenie kvality vybraného výrobku vo vybranej organizácii
April 2019
Displaying the final thesis
116.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Vladimír Žitný
Využitie štatistických metód v riadení kvality
April 2021
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress