Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Ballová
Charakteristika izolátov rodu Alternaria získaných z rôznych potravinárskych komodít
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Bobušová
Toxinogenita izolátov mikromycét rodu Alternaria izolovaných z bobúľ hrozna slovenského pôvodu
April 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ákos Csiffáry
Rod Fusarium a výskyt jeho zástupcov v hrozne slovenského pôvodu
April 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ákos Csiffáry
Spektrum druhov toxikologicky významného rodu Fusarium v potravinárskych komoditách
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktoria Csillag
Výskyt potenciálnych producentov deoxynivalenolu v jačmeni určenom na výrobu sladu
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Tímea Dubjaková
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravín
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Gavurová
Mykobiota sladovníckeho jačmeňa a možné príčiny prepeňovania piva
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Haller
Mykotoxíny v obilninách so zameraním na deoxynivalenol
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hvolková
Vláknité mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie skladovaného ovocia a zeleniny
April 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Lulovičová
Mykobiota hroznových muštov vyrobených z hrozna slovenského pôvodu
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Mikúš
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Oberta
Produkcia mykotoxínov druhmi rodu Fusarium izolovanými z potravinárskych komodít
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Oberta
Toxinogenita izolátov mikromycét rodu Fusarium izolovaných z bobúľ hrozna slovenského pôvodu
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmara Packová, PhD.
Vláknité mikroskopické huby a ich rast v obytných priestoroch
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Panáková
Výskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzerv
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Pupáková
Sledovanie morfologickej a toxikologickej diverzity izolátov rodu Alternaria izolovaných z potravinárskych komodít slovenského pôvodu
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Slavkovská
Mikrobiológia výroby vybraných pekárenských výrobkov
April 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Emília Sodivarová
Metabolity vláknitých mikroskopických húb s bioaktívnym účinkom
April 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Sýkorová
Výskyt zástupcov rodu Fusarium vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
April 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Ševelová, PhD.
Rod Alternaria a výskyt jeho zástupcov v hrozne slovenského pôvodu
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Ševelová, PhD.
Rod Alternaria a výskyt jeho zástupcov v potravinárskych komoditách
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Šnircová
Nové možnosti v oblasti ochrany potravín pred ich mikrobiálnym znehodnocovaním
April 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Vavreková
Výskyt mikroskopických húb v hrozne určenom na výrobu vína so zameraním na rod Alternaria
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress