Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 

     Graduate
     
Lesson
     
     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Ballová
Charakteristika izolátov rodu Alternaria získaných z rôznych potravinárskych komodít
April 2019Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Bobušová
Toxinogenita izolátov mikromycét rodu Alternaria izolovaných z bobúľ hrozna slovenského pôvodu
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Dominika Boldišová
Mikroskopické vláknité huby v zrnách pšenice
April 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Anna Cerovská
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických vláknitých húb v potravinách
April 2020Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ákos Csiffáry
Rod Fusarium a výskyt jeho zástupcov v hrozne slovenského pôvodu
April 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ákos Csiffáry
Spektrum druhov toxikologicky významného rodu Fusarium v potravinárskych komoditách
May 2011
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktoria Csillag
Výskyt potenciálnych producentov deoxynivalenolu v jačmeni určenom na výrobu sladu
April 2019Displaying the final thesis
8.
Final thesis is submittedBTWritten by (author): Sabina Čajková
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
April 2020
Displaying the final thesis
9.Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Tímea Dubjaková
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravín
April 2019Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Gavurová
Mykobiota sladovníckeho jačmeňa a možné príčiny prepeňovania piva
April 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Haller
Mykotoxíny v obilninách so zameraním na deoxynivalenol
April 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Hvolková
Vláknité mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie skladovaného ovocia a zeleniny
April 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Lulovičová
Mykobiota hroznových muštov vyrobených z hrozna slovenského pôvodu
April 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Bc. Veronika Mančíková
Výskyt mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch
April 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Michaela Martincová
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu
April 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Mikúš
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
April 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Lukáš Mikúš
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
April 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is submittedBTWritten by (author): Pavlína Milotová
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazci
April 2020
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Oberta
Produkcia mykotoxínov druhmi rodu Fusarium izolovanými z potravinárskych komodít
May 2011Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Oberta
Toxinogenita izolátov mikromycét rodu Fusarium izolovaných z bobúľ hrozna slovenského pôvodu
April 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dagmara Packová, PhD.
Vláknité mikroskopické huby a ich rast v obytných priestoroch
April 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Panáková
Výskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzerv
April 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Pupáková
Sledovanie morfologickej a toxikologickej diverzity izolátov rodu Alternaria izolovaných z potravinárskych komodít slovenského pôvodu
April 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Slavkovská
Mikrobiológia výroby vybraných pekárenských výrobkov
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Emília Sodivarová
Metabolity vláknitých mikroskopických húb s bioaktívnym účinkom
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Barbora Sojáková
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
April 2020
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Sýkorová
Výskyt zástupcov rodu Fusarium vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
April 2019Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Ševelová, PhD.
Rod Alternaria a výskyt jeho zástupcov v hrozne slovenského pôvodu
April 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Ševelová, PhD.
Rod Alternaria a výskyt jeho zástupcov v potravinárskych komoditách
May 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Šnircová
Nové možnosti v oblasti ochrany potravín pred ich mikrobiálnym znehodnocovaním
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Soňa Vavreková
Výskyt mikroskopických húb v hrozne určenom na výrobu vína so zameraním na rod Alternaria
April 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Kristína Virágová
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress