Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:new possibilities in the field of food protection to microbial degradation
Written by (author): Ing. Patrícia Šnircová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové možnosti v oblasti ochrany potravín pred ich mikrobiálnym znehodnocovaním
Summary:Potraviny sú neoddeliteľnou súčasťou života ľudí, a preto je nevyhnutné venovať im zvýšenú pozornosť. Vyžadovaná je ich vysoká kvalita, bezpečnosť a trvanlivosť. Tieto aspekty sú podmieňované rozvojom nežiaducej mikrocenózy. Z mikroorganizmov sa na kazení potravín podieľajú hlavne baktérie, kvasinky a vláknité mikroskopické huby. Ich rast a rozmnožovanie je ovplyvnené vonkajšími a vnútornými faktormi prostredia, ako je predovšetkým zloženie potraviny, pH, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, oxido- redukčný potenciál a podobne. Bakalárska práca má kompilačný charakter a zameriava sa na možnosti predlžovania trvanlivosti potravín, a to hlavne použitím prírodných antimikrobiálnych látok. Novým trendom v technológiách potravín je začleňovanie antimikrobiálnych látok do obalov potravín. Esenciálne oleje z rastlín preukázali vy- sokú antimikrobiálnu aktivitu a javia sa ako vhodná možnosť na ochranu potravín. V súčasnosti prebieha množstvo výskumov, týkajúcich sa využívania esenciálnych olejov z tymiánu, oregana, škorice, klinčeka, šalvie, rozmarínu a citrusového ovocia, pričom boli popísané ich účinky na mikroorganizmy ako sú Escherichia coli, Listeria monocy- togenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Aspergillus spp. a Candida spp. a mnoho iných. Využívanie týchto látok v potravinárskych techno- lógiách za účelom predlžovania trvanlivosti potravín má sľubnú budúcnosť.
Key words:baktérie, kvasinky, vláknité mikroskopické huby, prírodné antimikrobiálne látky, esenciálne oleje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited