Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mycobiota of malting barley and possible causes of beer overfoaming
Written by (author): Ing. Zuzana Gavurová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mykobiota sladovníckeho jačmeňa a možné príčiny prepeňovania piva
Summary:Kompilačná bakalárska práca je zameraná na problematiku, ktorá sa zaoberá výskytom vláknitých mikroskopických húb na jačmeni určenom na výrobu sladu, a to predovšetkým so zameraním na potenciálnych producentov mykotoxínov. Medzi týchto producentov patria hlavne vláknité mikroskpopické huby rodu Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Penicillium, ktoré produkujú množstvo mykotoxínov, a tak spôsobujú nemalé škody v poľnohospodárskom a pivovarníckom priemysle. Toxické metabolity mikromycét môžu vplývať na zdravotnú bezpečnosť piva, ale tiež na samotný technologický proces výroby. Jedným z problémov technológov je prepeňovanie piva, tzv. "gushing effect". Množstvo odborníkov sa venuje odhaleniu možných príčin tohto problému. Najpravdepodobnejším pôvodcom primárneho prepeňovania piva sú zástupcovia rodu Fusarium. Jedná sa o veľmi rozšírené mikromycéty v poľných podmienkach, napádajú jačmeň a spôsobujú ochorenie nazývané fuzáriová hniloba klasov. Toto ochorenie spôsobuje problémy v poľnohospodárskom priemysle, navyše spomínaná huba môže produkovať mykotoxín deoxynivalenol, ktorý môže mať v konečnom dôsledku vplyv na ďalšie spracovanie v pivovarníctve a na samotné prepeňovanie piva.
Key words:deoxynivalenol, Fusarium, jačmeň, pivo, prepeňovanie, vláknité mikroskopické huby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited