Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Filamentous Microscopic Fungi Causing Degradation of Stored Fruit and Vegetable
Written by (author): Ing. Monika Hvolková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vláknité mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie skladovaného ovocia a zeleniny
Summary:Cieľom kompilačnej práce bolo definovať vplyv vláknitých mikroskopických húb na kazenie skladovaného ovocia a zeleniny. Mikromycéty sú eukaryotické mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú všade, kde im je poskytnutý zdroj výživy a energie. Pri kontaminácii ovocia a zeleniny vláknitými mikroskopickými hubami počas skladovania dochádza k jeho znehodnoteniu, a tak aj k ekonomickým stratám pre pestovateľov. Ochorenia ako modrá hniloba hrušiek, sivá hniloba jahôd a suchá hniloba zemiakov dokážu na úrode napáchať nepredstaviteľné straty. Najčastejšie sa pri uchovávaní vyskytujú rody Penicillium, Aspergillus, Botryris, Monillia, Alternaria a Rhizopus. Cieľom výskumov na zvýšenie a predĺženie kvality skladovaného ovocia a zeleniny je vyvinúť metódy, ktoré by boli účinné a súčasne by nepredstavovali riziko pre konzumenta a životné prostredie. Z inovatívnych metód sa v súčasnosti najviac skúma skladovanie ovocia a zeleniny v modifikovanej atmosfére, ktoré sa pomaly stáva súčasťou bežnej praxe uchovávania týchto komodít, aplikácia povlakov a filmov z prírodného polyméru chitosan, inkorporácia antimikrobiálnych látok do obalového materiálu a najnovšou metódou je využívanie antagonistických mikroorganizmov, ktoré dokážu inhibovať rast vláknitých mikroskopických húb a súčasne tak nezaťažovať životné prostredie.
Key words:ovocie, zelenina, vláknité mikroskopické huby, skladovanie, kazenie, choroby, mykotoxíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited