Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Toxigenicity of Fusarium spp. isolated from grapes of Slovak origin
Written by (author): Ing. Miroslav Oberta
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Toxinogenita izolátov mikromycét rodu Fusarium izolovaných z bobúľ hrozna slovenského pôvodu
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo testovať izoláty rodu Fusarium, získané z hroznových bobúľ a hroznovej šťavy slovenského pôvodu, na schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny. Izoláty pochádzali zo 44 vzoriek hrozna, dopestovaného v rôznych lokalitách Slovenska v rokoch 2011 a 2012. Hrozno bolo spracované metódou priameho ukladania bobúľ na živné médium a izoláty zo šťavy boli získané pomocou platňovej zrieďovacej metódy. Z izolátov získaných mykologickými analýzami bolo vybraných 36 kmeňov druhov F. acuminatum (1), F. avenaceum (1), F. culmorum (1), F. equiseti (1), F. graminearum (2), F. oxysporum (1), F. proliferatum (10), F. semitectum (3), F. sporotrichioides (15), F. tricinctum (1) a F. verticillioides (1), ktoré boli testované na schopnosť produkovať T-2 toxín, HT-2 toxín, deoxynivalenol, diacetoxyscirpenol a zearalenón. Analýzy preukázali produkciu T-2 a HT-2 toxínu 5 druhmi (F. graminearum, F. oxysporum, F. proliferatum, F. semitectum, F. sporotrichioides), deoxynivalenolu 2 druhmi (F. equiseti, F. sporotrichioides), diacetoxyscirpenolu 5 druhmi (F. graminearum, F. proliferatum, F. sporotrichioides, F. tricinctum, F. verticillioides) a zearalenónu 1 druhom (F. sporotrichioides). Druhy F. acuminatum, F. avenaceum, F. culmorum neprodukovali ani jeden z testovaných mykotoxínov. Ako najprodukčnejší sa javil druh F. sporotrichioides, ktorý produkoval všetky sledované mykotoxíny. Vzhľadom na to, že na hrozne slovenského pôvodu bol zistený výskyt pomerne širokého spektra druhov rodu Fusarium, hrozí kontaminácia bobúľ širokou paletou mykotoxínov, ktoré predstavujú potenciálne riziko ohrozenia zdravia konzumentov hrozna a produktov z neho.
Key words:hrozno, mykotoxíny, Fusarium spp., tenkovrstvá chromatografia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited