Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:FILAMENTOUS MICROFUNGI AND THEIR GROWTH IN RESIDENTIAL AREAS
Written by (author): Ing. Dagmara Packová, PhD.
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vláknité mikroskopické huby a ich rast v obytných priestoroch
Summary:Cieľom diplomovej práce bola analýza výskytu jednotlivých rodov mikromycét v obytných priestoroch (domoch, bytoch a internátnych domovoch) a ich možného dopadu na zdravie ľudí. Mikromycéty boli odoberané v priebehu rokov 2011 a 2012 z rôznych kontaminovaných plôch pomocou sterilných vatových tampónov a následne spracované platňovou zrieďovacou metódou. Kultivácia mikromycét prebiehala na agare so sladinovým extraktom pri teplote 25 +- 1 °C, 7 dní, v tme. Rodová identifikácia bola vykonaná na základe uznávaných mykologických kľúčov. Z kontaminovaných obytných priestorov boli zároveň priamo odobraté odtlačkové preparáty, čo nám umožnilo okamžite pozorovať vyrastené mikromycéty. Celkovo bolo spracovaných 60 vzoriek, z čoho 36 pochádzalo z domov, 8 z bytov a 16 z internátnych domovov. S najvyššou frekvenciou výskytu boli zaznamenané rody Cladosporium (80,0 %), Penicillium (60,0 %) a Aspergillus (28,3 %), o ktorých sa zároveň uvádza, že sa podieľajú na syndróme chorých budov (SBS, Sick building syndrome). Z nich najväčšie nebezpečenstvo predstavujú rody Penicillium a Aspergillus, pretože vytvárajú spóry malých rozmerov, ktoré ľahko prenikajú cez membrány orgánov, kde môžu spôsobovať vážne zdravotné problémy. Tieto rody patria k najpopisovanejším producentom mykotoxínov. Mykotoxíny produkujú aj menej frekventovane izolované rody, ako sú Alternaria(13,3 %), Fusarium (1,7 %) alebo Trichoderma (1,7 %). Ostatné identifikované rody (Absidia, Acremonium, Aureobasidium, Mucor, Ochroconis, Phoma, Rhizopus, Scopulariopsis a Ulocladium) sa vyskytli s frekvenciou 8,0 % a nižšou. Významný rozdiel sa prejavil po rekonštrukcii internátnych domovov. Po zateplení a výmene okien sa znížil pocit vlhkosti a zatuchnutého zápachu vo vnútornom prostredí, čím sa znížil i počet odobratých vzoriek. Izolované mikromycéty môžu u ľudí so zníženou imunitou spôsobovať rôzne mykózy, mykotoxikózy, problémy s dýchacími cestami, alergie, astmu a pod. Zistená prítomnosť rodov Absidia, Mucor a Rhizopus so sebou nesie riziko mukormykóz. Z výsledkov práce preto vyplýva, že ich odstraňovaniu z prostredia, v ktorom trávime najviac času, by sa mala venovať veľká pozornosť.
Key words:mykotoxíny, alergia, obytné priestory, syndróm chorých budov, vláknité mikroskopické huby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited