Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Metabolites of filamentous microscopic fungi with bioactive activity
Written by (author): Bc. Emília Sodivarová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Július Árvay, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metabolity vláknitých mikroskopických húb s bioaktívnym účinkom
Summary:Predkladaná bakalárska práca má kompilačný charakter. Našim cieľom bolo na základe dostupnej odbornej literatúry spracovať poznatky o sekundárnom metabolizme vláknitých mikroskopických húb, jeho bioaktívnych metabolitoch a ich možných pozitívnych alebo negatívnych účinkoch na živé organizmy. Vláknité mikroskopické huby sú súčasťou každodenného života ľudí už odpradávna. Sú producentmi mnohých bioaktívnych metabolitov. Negatívne vplyvy súvisia najmä s kontamináciou potravín hubami produkujúcimi toxické látky, ako sú napríklad mykotoxíny, alebo námeľové alkaloidy. Tieto látky kontaminujú rôzne potraviny ako obilniny, strukoviny, káva, kakao, orechy, sušené ovocie, spracovaná múka, údené ryby a sušené mäso a tak ohrozujú ich bezpečnosť. Medzi najvýznamnejšie mykotoxíny kontaminujúce potraviny zaraďujeme aflatoxíny, ochratoxín A, patulín, trichotecény (T-2 toxín, HT-2 toxín, deoxynivalenol), fumonizíny, zearalenón. Pre uvedené toxíny sú stanovené aj legislatívne usmernenia. Spomedzi nesledovaných toxínov sú považované za relatívne významné toxíny produkované zástupcami rodu Alternaria (kyselina tenuazonová, alternariol, altertoxíny a iné), prípadne zástupcami rodu Fusarium (moniliformín, enniatíny, chlamydosporol a iné). Najčastejšie účinky mykotoxínov môžu byť hepatotoxické, nefrotoxické, karcinogénne, imunotoxické, embryotoxické, teratogénne a iné.Medzi významné sekundárne metabolity s bioaktívnym účinkom patria taktiež látky s pozitívnym využitím v praxi, ako napríklad antimikrobiálne (penicilíny, cefalosporíny), antivírusové (gliotoxín), protinádorové (taxol), imunosupresívne (kyselina mykofenolová, cyklosporín) látky. V niektorých prípadoch bol potenciál ich využitia objavený pri ich negatívnych vplyvoch na organizmus, ako napríklad v prípade námeľových alkaloidov. Výskum bioaktívnych metabolitov a ich biologických aktivít má i do budúcna obrovský význam, a to nielen z hľadiska zachovania bezpečnosti potravín, ale aj z hľadiska možného využitia vo farmaceutickom priemysle, prípade v iných priemyselných odvetviach.
Key words:antibiotiká, bioaktívne metabolity, mykotoxíny, sekundárny metabolizmus, vláknité mikroskopické huby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited