Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The occurence and abundance of microscopic fungi in the process of production and storage of pollen cans
Written by (author): Ing. Silvia Panáková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzerv
Summary:Peľové zrná sú hodnotné vďaka vysokému obsahu nutričných zložiek. Keďže dostupnosť živín zo surových peľových zŕn je nedostatočná, tieto živiny sa sprístupňujú vďaka procesu fermentácie. V peli sa, však môže nachádzať i široké zastúpenie mikromycét, ktoré sú potenciálnym zdrojom mykotoxínov. Cieľom našej práce bolo otestovať výrobu rôznych variant peľových konzerv fermentáciou obnôžkového peľu a rôzne spôsoby ich skladovania. Na výrobu peľových konzerv sme použili obnôžkový peľ a med od slovenských včelárov, vodu a v prípade jedného variantu aj jogurt ako štartér fermentácie. V ostatných variantoch fermentáciu zabezpečovali mikroorganizmy, ktoré sa prirodzene vyskytovali v mede a peli. Po ukončení fermentácie sme konzervy uskladnili pri izbovej teplote a v chladničke na dobu šesť mesiacov. Výskyt a zastúpenie vláknitých mikroskopických húb sme analyzovali vo vstupných surovinách po ukončení fermentácie a po každom ukončenom mesiaci skladovania. Pri analýze sme použili platňovú zrieďovaciu metódu a agarové médium DG18 (agar s dichlóranom a 18 % glycerolu). Inkubácia prebiehala 5-7 dní pri teplote 25 ± 1 °C v tme. Vo vzorkách medu a jogurtu nebola zistená prítomnosť vláknitých mikroskopických húb. Analýzy ukázali, že potenciálnym zdrojom mikromycét v konzervách je peľ. Priemerný počet mikromycét bol 4,70 log KTJ.g-1. Najvyššie počty boli zistené v neskorom jarnom peli. Spomedzi 8 identifikovaných rodov sa s najvyššou relatívnou denzitou vyskytovali zástupcovia rodu Cladosporium. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou hubou bol rod Alternaria, ktorý sme zaznamenali hlavne v peľových konzervách s neskorým jarným peľom. Fermentáciou peľu dochádzalo k znižovaniu počtov mikromycét i k znižovaniu rodovej diverzity. Zástupcovia potenciálne toxinogénnych rodov Aspergillus, Penicillium a Alternaria sa vyskytovali s nízkou frekvenciou. Skladovanie konzerv pri izbovej teplote sa už po prvom mesiaci na základe nevyhovujúcich senzorických vlastností ukázalo ako nevhodné. Počas skladovania v chladničkových teplotách došlo k najvýraznejšiemu poklesu počtov mikromycét po prvom mesiaci, počas zvyšných mesiacov sa počty udržiavali na relatívne rovnakých hladinách, alebo sa ešte mierne znižovali. Najvyššie počty sme zaznamenali v priebehu skladovania konzerv s neskorým jarným peľom a prídavkom jogurtu, z ktorých sme najčastejšie vyizolovali huby rodov Aspergillus a Penicillium.
Key words:mikroskopické huby, peľ, peľové konzervy, skladovanie, fermentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited