Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Occurrence of Fusarium Representatives in selected Cereals of Slovak Origin
Written by (author): Ing. Simona Sýkorová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt zástupcov rodu Fusarium vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo sledovanie výskytu rodu Fusarium, kontaminujúcich obilniny slovenského pôvodu. Fusarium patrí medzí závažné fytopatogénne rody vláknitých mikroskopických húb, ktoré môžu svojimi toxickými metabolitmi nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť poľnohospodárskych komodít. Výskyt fuzárií je stále viac alarmujúci na celom svete. Posledné roky sa čoraz častejšie vyskytujú rôzne druhy na územiach Slovenska, ktoré predtým neboli hlásené. Diplomová práca bola zameraná na sledovanie výskytu rodu Fusarium a jeho druhov vo vzorkách jačmeňa a pšenice slovenského pôvodu dopestovaných v roku 2018. Endogénnu mykocenózu zŕn sme analyzovali metódou priameho ukladania povrchovo sterilizovaných zŕn na agarové platne, DRBC (agar s dichlóranom, bengálskou červeňou a chloramfenikolom) a DCPA (agar s dichlóranom, chloramfenikolom a peptónom). Výsledky poukazujú na výskyt tohto rodu v komoditách. Frekvencia výskytu fuzárií v jačmeni bola 100 %; 83 % a ich priemerná relatívna denzita bola 20 % a 10 %. Medzi najvýznamnejšie druhy na jačmeni patrili F. sporotrichioides, F. poae a F. graminearum, na pšenici F. poae, F. graminarum a F. avenaceum. Jedná sa predovšetkým o významných producentov trichotecénov, ktoré môžu významne ovplyvňovať bezpečnosť a kvalitu pestovaných obilnín.
Key words:Fusarium, F. gramiearum, F. poae, F. sporotrichioides, jačmeň, pšenica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited