Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Alternaria Spp. in food commodities of Slovak origin: occurrence and mycotoxin production abilities
Mašková, Zuzana -- Tančinová, Dana -- Ballová, Miriam
Alternaria Spp. in food commodities of Slovak origin: occurrence and mycotoxin production abilities. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 524--531. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
2.Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Penicillium commune
Tančinová, Dana -- Medo, Juraj -- Mašková, Zuzana -- Foltinová, Denisa -- Árvay, Július
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Penicillium commune. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1111--1117. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
3.Effect of essential oils of Myrtaceae plants on the Penicillium commune
Tančinová, Dana -- Foltinová, Denisa -- Mašková, Zuzana -- Štefániková, Jana -- Árvay, Július
Effect of essential oils of Myrtaceae plants on the Penicillium commune. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 604--613. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
4.Mead: physico-chemical, microbiological quality and its influence on human nutrition and health
Kňazovická, Vladimíra -- Kántor, Attila -- Farkaš, Filip -- Gažarová, Martina -- Mašková, Zuzana
Medovina: fyzikálno-chemická, mikrobiologická kvalita a jej vplyv na výživu a zdravie človeka: Mead: physico-chemical, microbiological quality and its influence on human nutrition and health.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 163--174. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
5.Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link
Felšöciová, Soňa -- Tančinová, Dana -- Rybárik, Ľubomír -- Mašková, Zuzana -- Kačániová, Miroslava
Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 93 p. ISBN 978-80-552-1975-2.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
6.Occurence of Ascosphaera apis in fermented bee pollen
Mašková, Zuzana -- Kňazovická, Vladimíra -- Tančinová, Dana
Occurence of Ascosphaera apis in fermented bee pollen. In Food- and airborne fungi - challenges for food safety and supply - ICFM 2019. Freising: International Union of Microbiological Societies, 2019, p. 33--34.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
7.Ovplyvňuje farba a vek včelích plástov kvalitu produkovaného medu?
Kňazovická, Vladimíra -- Panáčková, M. -- Mašková, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Šedík, Peter -- Staroňová, Dana
Ovplyvňuje farba a vek včelích plástov kvalitu produkovaného medu?.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), p. 97--101. ISBN 978-80-89738-19-9. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT99zT1pbmAhWIfMAKHTrOAn8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Fdownload.php%3FfID%3D18359&usg=AOvVaw3XfTxcC8x2RVWl6CCFhCiA.
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
8.Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Mašková, Zuzana -- Tančinová, Dana
Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 p. ISBN 978-80-552-2040-6.
BCISkriptá a učebné texty2019Details
9.Production of pollen cans by fermentation of bee pollen in model conditions with regard to filamentous micromycetes occurrence
Mašková, Zuzana -- Kňazovická, Vladimíra -- Tančinová, Dana -- Panáková, Silvia
Production of pollen cans by fermentation of bee pollen in model conditions with regard to filamentous micromycetes occurrence. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1223--1227. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
10.The effect of selected essential oils on the growth of Botrytis cinerea
Tančinová, Dana -- Mašková, Zuzana -- Medo, Juraj
The effect of selected essential oils on the growth of Botrytis cinerea. In Food- and airborne fungi - challenges for food safety and supply - ICFM 2019. Freising: International Union of Microbiological Societies, 2019, p. 41.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
11.Vplyv prídavku vybraných druhov ovocia na stabilitu repkového pestovaného medu v zloženom výrobku z hľadiska možného prenosu kvasiniek a následného skvasenia
Benčaťová, Simona -- Kňazovická, Vladimíra -- Martišková, L. -- Kováčová, P. -- Štiaková, R. -- Mašková, Zuzana -- Kolesárová, Adriana
Vplyv prídavku vybraných druhov ovocia na stabilitu repkového pestovaného medu v zloženom výrobku z hľadiska možného prenosu kvasiniek a následného skvasenia.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), p. 24--28. ISBN 978-80-89738-19-9. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT99zT1pbmAhWIfMAKHTrOAn8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Fdownload.php%3FfID%3D18359&usg=AOvVaw3XfTxcC8x2RVWl6CCFhCiA.
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.