Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Takáč, PhD.
Identification number: 1230
University e-mail: ivan.takac [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of EU Policies (FESRD)
rektorát - adm.centrum - Rector of the SAU (R)
Vice-chancellor - Slovak University of Agriculture in Nitra

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis
     
     
Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Aitnerová
Socio-ekonomické hodnotenie a posúdenie vplyvu kohéznej politiky vo vybraných regiónoch
May 2012
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Arvajová
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Banášová
Implementácia programu Leader na Slovensku - prípadová štúdia vybranej miestnej akčnej skupiny v Trnavskom kraji.
May 2012Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bédiová
Hodnotenie a implementácia prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine
April 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Oleksij Bezkorovajný
Politika EÚ v oblasti podnikania
May 2014
Displaying the final thesis
6.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Bončik
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
April 2017Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Bončik
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Bossányiová
Implementácia programu Leader na Slovensku - prípadová štúdia vybranej miestnej akčnej skupiny v Nitrianskom kraji.
May 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Bradáčová
Trh se zemědělskou půdou ve vybraném regionu
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Briššová
The Impact of Foreign Direct Investments on the Regional Development of Slovakia
April 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Bullová
Stav a rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku a vo vybranom regióne
March 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Císarová
Analýza malého a stredného podnikania vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Civáň
Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ vo vidieckej obci Topoľčianky
March 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Czako
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
April 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Dacej
Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch na Slovensku
April 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Dacej
Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch na Slovensku.
April 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Demová
Implementácia programu Leader na Slovensku - prípadová štúdia vybraných miestnych akčných skupín 
April 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Cyntia Doanová
Os Leader v rámci členských štátov EÚ - zhody a rozdiely
April 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Stanislava Dovhunová
The review of economic and social disparities within the selected EU countries
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dutková
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
April 2016Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexander Ferenci
Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jindřich Fikar
Os Leader vo vybraných členských štátov EÚ - zhody a rozdiely
May 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jakub Gábriš
Socio-economic assessment of disparities development within the selected EU countries
March 2020
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Geffertová
Implementation of Leader Axis in Slovakia - case study of selected local action group
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Godál
Zhodnotenie súčasného stavu rozvoja vidieckeho turizmu vo vybranom regióne
April 2015Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. David Grohman
Analýza malého a stredného podnikania vo vybranom regione
May 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Halmová
Zhodnotenie úrovne rozvoja podnikateľského prostredia vo vybranom regióne
April 2015
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Harcsová
Implementation of Leader Axis in Slovakia - case study of selected local action group
April 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Erik Hevő
Os Leader v rámci členských štátov EÚ - zhody a rozdiely
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Horníková
Hodnotenie implementácie prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine
April 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Horváthová
Socio-ekonomické hodnotenie a posúdenie vplyvu kohéznej politiky vo vybraných regiónoch
April 2014Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hronský
Vplyv navrhovaných kritérií definovania znevýhodnených oblastí vo vybranom regióne - prínos alebo strata
May 2011
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Hruškovicová
Podpora pre združenia farmárov na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Chlebničanová
Implementácia prístupu Leader v mikroregióne Podpoľanie
April 2015Displaying the final thesis
35.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Veronika Chudicová
Možnosti a formy podpory rozvoja podnikania vo vybranom regióne Slovenska
April 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aygul Ismailova, PhD.
Comparison of agricultural land management and market and its impact on rural development in Uzbekistan and Slovakia
April 2013Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Jankovska
Manažment projektového cyklu v rámci programu mládež v akcií
May 2013Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Olívia Jenčová
Implementácia prístupu CLLD na Slovensku a vo vybranej miestnej akčnej skupine
March 2018
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Joryová
Implementácia osi Leader na Slovensku - prípadová štúdia vybranej miestnej akčnej skupiny
April 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Terézia Justusová
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
May 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Kollárová
Implementácia osi Leader na Slovensku - prípadová štdia miestnej akčnej skupiny
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Kovácsová
EU Enterprise Policy and Development
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Róbert Kovács
Politika EÚ v oblasti podnikania
April 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Kováč
Vplyv živnostenského podnikania vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexandra Kováčová
Zhodnotenie úrovne kohézie vo vybraných regiónoch EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kováčová
Implementácia programu Leader na Slovensku - prípadová štúdia vybranej miestnej akčnej skupiny v Nitrianskom kraji
May 2012
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Kupcová
Implementácia programu Leader na Slovensku - prípadová štúdia vybranej miestnej akčnej skupiny v Nitrianskom kraji
April 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Daniel Lacko
Hodnotenie implementácie prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine
April 2018
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Daniel Lacko
Implementácia prístupu CLLD na Slovensku a vo vybranej miestnej akčnej skupine
March 2020
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Laššová
Comparison of cohesion policy in selected countries of EU
April 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Leckešová
Ex-post hodnotenie implementácie prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine
April 2016Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Lehotská
Zhodnotenie úrovne kohézie vo vybraných regiónoch EÚ
April 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dagmara Malíková
Podpora investícii na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Martvoňová
Analýza malého a stredného podnikania vo vybranom regióne
April 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Mészárosová
Socio-ekonomické hodnotenie a posúdenie vplyvu kohéznej politiky vo vybraných regiónoch
May 2012
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Miček
Založenie podnikateľského subjektu a využitie jeho rozvojového potenciálu vo vybranom regióne SR.
May 2011
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Mičúneková
Socio-economic assessment of disparities development within the selected EU regions
April 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Mladý
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eliška Musilová
Socio-ekonomické hodnotenie a posúdenie vplyvu kohéznej politiky vo vybraných regiónoch
May 2012Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Naňo
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
April 2019
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Novák
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
April 2016
Displaying the final thesis
62.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Bibiána Ostrčilová
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
April 2021
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Júlia Paliašová
Zhodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybranej vidieckej oblasti v SR
April 2019
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Michal Palko
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
April 2021Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Pavla Petáková
EU Enterprise Policy and Development
March 2018
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Pogranová
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
March 2018
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marcel Polák
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
April 2018Displaying the final thesis
68.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Simona Priesterová
Implementácia CLLD na Slovensku - prípadová štúdia vybranej miestnej akčnej skupiny
April 2017
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miriam Prísztavková
Ex-post hodnotenie implementácie prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine
April 2016
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Penpisut Promma
Community-Led Local Development for the programming period 2014-2020
May 2017Displaying the final thesis
71.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Pavlína Remiášová
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
April 2021
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Rumanovský
Aktivity mladých ľudí realizované v rámci politiky podpory mládeže EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Patrik Rumanovský
Analýza malého a stredného podnikania vo vybranom regióne
April 2020
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Lukáš Sládeček
Politika EÚ v oblasti podnikania
March 2020Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Sukovská
Kohézna politika EÚ a jej implementácia na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Svečulová
Politika EÚ v oblasti podnikania
May 2014
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Szabóová
Podpora pre združenia farmárov na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lívia Šiňanská
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
April 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Škreko
Socio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚ
April 2017
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Švajdová
Odbytové organizácie výrobcov na Slovensku a v EÚ
April 2015Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kamol Tojiev
EU Enterprise Policy and Development
April 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Rustam Tojiev
Comparison of agricultural support in Tajikistan and Slovakia
April 2018
Displaying the final thesis
83.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dominik Tokár
Podpora pre združenia farmárov na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
84.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Dominik Tokár
Podpora pre združenia farmárov na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Trstenovičová
Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch na Slovensku
April 2015Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Stanislav Turčan
Implementácia prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupine
May 2016
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Válkovcová
Os Leader v rámci členských štátov EÚ - zhody a rozdiely
April 2013
Displaying the final thesis
88.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Andrea Vargová
Ekonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdou
May 2021Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Wuscher
Os Leader v rámci členských krajín EÚ - zhody a rozdiely
May 2012
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Zabák
Implementácia programu Leader na Slovensku - prípadová štúdia vybranej miestnej akčnej skupiny v Nitrianskom kraji.
March 2014
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniela Zarembová
EU Enterprise Policy and Development
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress