Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Takáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1230
Univerzitný e-mail: ivan.takac [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra európskych politík (FEŠRR)
rektorát - adm.centrum - Rektor (R)
Prorektor - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Nájom pôdy v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku
Autor: Ing. Ivan Takáč, PhD.
Pracovisko: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Oponent 2:doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Oponent 3:Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca nebola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nájom pôdy v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku
Abstrakt:Nájom poľnohospodárskej pôdy patrí k najčastejším spôsobom užívania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a preto je aj častým predmetom pozornosti slovenského zákonodarcu, ktorý reguluje trh s nájmom pôdy prostredníctvom zákonných a podzákonných právnych predpisov. Cieľom práce je zhodnotiť význam právnej úpravy nájmu poľnohospodárskej pôdy na trh s nájmom pôdy a identifikovať faktory, ktoré majú významný vplyv na výšku nájomného. Z výsledkov práce vyplýva, že protekcionistický charakter právnej úpravy nájmu v prospech nájomcu brzdí rozvoj trhu s nájmom pôdy a vývoj cien nájomného ako aj cien poľnohospodárskej pôdy, ktoré výrazne zaostávajú za okolitými krajinami. Z faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú výšku nájomného, možno zaradiť ekonomické ukazovatele poľnohospodárskeho podniku. Z toho možno vyvodiť záver, že na odstránenie disparít v nájomnom medzi Slovenskom a ostatnými členskými štátmi je potrebné podporovať dosahovanie lepších výsledkov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov a znížiť mieru protekcionizmu týchto podnikov prostredníctvom právnej úpravy nájomných vzťahov.
Kľúčové slová:nájom pôdy, užívacie vzťahy, faktory vplyvu na nájom pôdy, oceňovanie pôdy, poľnohospodárska pôda

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene