Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kovár, PhD.
Identification number: 1231
University e-mail: peter.kovar [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Berkešová
Floristické zloženie a kvalita trávnika v bezzávlahových podmienkach
April 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Beták
Vplyv abiotických a biotických faktorov na kvalitu trávnika
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Beták
Vplyv hydroabsorbentu na rastovo-produkčný proces vybraných druhov tráv
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Bittara
Krmovinársky významné ďatelinoviny
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Bučo
Hodnotenie futbalových trávnikov v okrese Bytča
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Bučo
Zakladanie strešných trávnikov
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Cigánik
Hodnotenie kvality porastov vybraných druhov a odrôd trávnikových tráv v bezzávlahových podmienkach
April 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Cigánik
Konkurenčné vzťahy pri klíčení zŕn tráv a semien ďatelinovín
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Čaladik
Floristické zloženie a kvalita trávnika v bezzávlahových podmienkach
April 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Čéči
Hodnotenie kvality úžitkových trávnikov v okrese Košice okolie
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Čéči
Krmovinársky významné druhy čeľade Fabaceae
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Dobiaš
Caespestechnika na vybraných golfových ihriskách
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Dubcová
Návrh na výstavbu golfovej akadémie
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Dubcová
Zhodnotenie kvality golfového ihriska
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Exlerová
Kvetnaté lúky
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Exlerová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie a porastov lucerny siatej v PD Chynorany
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Fajer
Faktory ovplyvňujúce kvalitu trávnikov
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Fajer
Kvalita trávnikových porastov pestovaných v bezzávlahových podmienkach
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Fraňová
Trávy v trávnikárstve a v krmovinárstve
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Gubáň
Caespestechnika trávnikov
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Hadačová
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daniel Herko
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
April 2021Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Holečka
Ďatelinoviny ako súčasť extenzívnych trávnikov
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Holečka
Zhodnotenie kvality trávnikov v okrese Zlaté Moravce
April 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Evald Horňák
Zakladanie a ošetrovanie športových trávnikov
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Evald Horňák
Zhodnotenie kvality futbalových trávnikov vo vybraných obciach okresu Levice
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Horňanský
Zhodnotenie kvality futbalového trávnika v Piešťanoch a Trebaticiach
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Jurík
Vplyv hydroabsorbentov na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Jurík
Zakladanie športových trávnikov
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kasana
Trávy v trávnikárstve a v krmovinárstve
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Klinec
Druhové zloženie a kvalita futbalových trávnikov
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Kodhajová
Trávy v krmovinárstve a v životnom prostredí
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Kodhajová
Zhodnotenie kvality trávnikov vo vybraných mestách Slovenska
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Kováč
Údržba športových trávnikov
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Kováč
Vplyv podporných prípravkov na klíčenie vybraných druhov okrasných tráv rodu Festuca využívaných v záhradníctve
April 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kukučka
Štúdia návrhu výstavby športového areálu
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Martinek
Návrh rekultivácie skládky odpadov v obci Považský Chlmec
April 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Martinek
Zakladanie a pestovanie trávnikov
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Michálek
Trávniky golfového ihriska a ich ošetrovanie
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Michálek
Zhodnotenie kvality futbalového trávnika
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Darina Moravcová
Trávne druhy športových trávnikov a faktory ovplyvňujúce ich kvalitu
May 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Moravcová
Zhodnotenie kvality športového trávnika vo vybranom meste Slovenska
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Oravec
Športové trávniky a ich využitie
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Oravec
Zhodnotenie porastov lucerny siatej pestovanej v konvenčnom a ekologickom poľnohospodárstve
April 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Rákoci
Krmovinársky významné ďatelinoviny
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Remeň
Druhové zloženie športových trávnikov
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Remeň
Zhodnotenie kvality športového trávnika
April 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dániel Riczo
Zakladanie a údržba strešných trávnikov
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Rusňáková
Návrh na využitie trávnych druhov v zaťažovaných športových trávnikoch
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Rusňáková
Posúdenie kvality trávnikov vo vybranom meste Slovenska
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Schmidtová
Antinutričné látky v objemových krmivách a ich význam
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Štrbová
Floristické zloženie a kvalita trávnika v bezzávlahových podmienkach
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Štrbová
Floristické zloženie a kvalita trávnika v podmienkach nízkych vstupov
April 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Tanyasi
Zakladanie a ošetrovanie strešných trávnikov
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimíra Vašková
Uplatnenie tráv v krmovinárstve a v trávnikárstve
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Veščičíková
Hodnotenie vybraných druhov a odrôd z rodu kostrava v bezzávlahových podmienkach
April 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Veščičíková
Uplatnenie trávnych druhov v meniacich sa podmienkach klímy
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Violová
Posudzovanie vhodnosti vybraných trávnikových druhov tráv pre bezzávlahové podmienky
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress