Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Identification number: 1233
University e-mail: michal.rolinec [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
Projects     
Publications     Placements
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Aschmannová
Kvalita a nutričné zloženie kŕmnych dávok pre psov
April 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Austera
Taníny a ich možnosti využitia vo výžive
May 2018
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Baľáková
Možnosti riešenia mliečnej výživy šteniat
April 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Bublová
Stravovacie návyky matiek počas tehotenstva a dojčenia
April 2014Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Bublová
Zdroje aminokyselín vo výžive
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Bulla
Analýza rastovej krivky šteniat plemena Jack Russell teriér po odstave
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Bulla
Krmivá vo výžive psov
May 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Burda
Zdroje tukov vo výžive
May 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ladislav Csomai
Zhodnotenie kvalitatívnych parametrov kŕmnych zmesí pre ošípané na vybranej farme
April 2014Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Danišová
Zdroje minerálnych látok vo výžive
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Danišová
Zhodnotenie stravovacích návykov matiek počas tehotenstva a dojčenia
April 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Dičérová
Analýza počtu Escherichia coli vo výkaloch prasníc a ciciakov
April 2016
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Dičérová
Porovnanie obsahu minerálnych látok v mlieku rôznych druhov zvierat
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Drozdová
Vplyv zmeny kŕmnej dávky na úžitovosť prasníc vo vybranom chove
April 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Dubovský
Zhodnotenie energetickej hodnoty vybraných potravín
April 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Duľová
Minerálna hodnota konzumných vajec
May 2014
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Duľová
Vplyv počtu cicaných ceckov ciciakmi na hmotnosť odstavčiat
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Ďurica
Kŕmne zmesi vo výžive ošípaných
May 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Ďurica
Vývoj obsahu krvných elementov v krvi prasiatok v prvých hodinách po narodení
April 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Fabianová
Zhodnotenie výživy ary modro-žltej (Ara ararauna) v rôznych chovoch
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Gluchová
Taníny vo výžive ošípaných
May 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Gluchová
Vplyv tanínov na výkrmové parametre králikov
April 2020Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Guláčiová
Možnosti zvýšenia využitia živín
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.
Minerálne látky v mlieku prasníc
May 2012Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Holíková
Neobvyklé rastliny vo výžive zvierat
May 2011
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marcela Holíková
Zmeny krvného obrazu prasiat v prvých hodinách života vo vzťahu k anémii
April 2013
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Hrebík
Krvný obraz škopov počas in vivo experimentu
April 2014
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matúš Hrebík
Vplyv výživy na výkrm kurčiat
May 2012
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucie Chadimová
Vplyv skrmovania hroznových výliskov na krvný obraz zasušených kráv a zloženie mledziva
May 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Inovecká
Obsah minerálnych látok v siláži lúčneho porastu z Muránskej planiny
April 2011
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Jelšina
Zhodnotenie kvality kŕmnych zmesí pre ošípané na PD Bošáca
April 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Erika Kádárová
Rozdiely v kvalite mlieka vybraných druhov hospodárskych zvierat
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Kašová
Jadrové krmivá vo výžive prasníc
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Kašová
Zhodnotenie reprodukčnej úžitkovosti prasníc na vybranej farme
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Králiková
Vplyv skrmovania tanínov gravidným prasniciam na parametre leukocytov novorodených prasiatok
April 2020
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Kristelová
Možnosti nutričného a energetického využitia Rumexu OK 2
April 2017
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Lepšanović
Komparácia energetickej hodnoty múk vyrobených na Slovensku a v zahtraničí
April 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Gabriel Lesanský
Výživa kancov vo vzťahu ku kvalite ejakulátu
May 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Lesanský
Zhodnotenie kvality ejakulátu kancov na vybranej farme
April 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Lukáčová
Analýza obsahu základných živín v kolostre oviec
May 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Lukáčová
Zmeny krvného obrazu škopov počas stanovovania in vivo stráviteľnosti živín
April 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Elena Majlátová
Charakteristika kŕmnych dávok vo výžive psov
May 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ingrida Maťková
Dusíkaté látky vo výžive ošípaných
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lukáš Michalka
Vplyvy na obsah mastných kyselín v mlieku
May 2018
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Michálková
Nutričná charakteristika hroznových výliskov
May 2019
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Mikulášová
Aminokyselinové zloženie kolostra prasníc
May 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Mgr. Eva Mixtajová
Vplyv kŕmnych aditív na imunologickú hodnotu mledziva a mlieka prasníc (denná forma)
September 2022Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Csilla Nagyová
Mykotoxíny v kŕmnych zmesiach pre ošípané
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jana Nová
Zmeny obsahu brutto energie v čerstvej a skladovanej zelenine
May 2015Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Novotková
GMO kukurica vo výkrme ošípaných
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ondrejáková
Vplyv výživy na kvalitu mlieka kôz
April 2019Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Ondrejáková
Zmeny živinového zloženia mlieka kôz vo vzťahu k počtu dní pasenia
May 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Opoldová
Kvalita kolostra prasníc
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Páleník
Obsah minerálnych látok vo vybranom poraste v blízkosti haldy odpadového kalu pri hlinikárni v Žiari nad Hronom
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Pastorek
Energetická hodnota kolostra prasníc
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Paulíková
Ťažké kovy v krmivách pre hospodárske zvieratá
May 2014Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Peterková
Vývoj obsahu minerálnych látok a energie v mledzive a mlieku kobýl
April 2016Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Peterková
Živinové zloženie kolostra a mlieka kobýl
May 2014
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alena Pretóryová
Mykotoxíny v kŕmnych zmesiach
April 2012Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Rybnikárová
Vplyv priemyselných znečisťujúcich látok na zdravie
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Rybnikárová
Zhodnotenie kvality výživy a reprodukčných ukazovateľov prasníc na farme ošípaných v Koši
April 2015
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Milan Říha
Vplyv výživy na hmotnosť jatočného tela býkov
April 2011
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Slobodová
Udržateľné zdroje živín pre drobnochov ošípaných v obci Prietrž
May 2020Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tímea Sokolovičová
Vplyv užívania vybraných drog v tehotenstve
May 2019Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Stanová
Zmeny obsahu energie v trávnych porastoch v okolí Nitry
April 2017Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Šebová
Charakteristika výživy suky a šteniat
May 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Šebová
Taníny vo výžive psov
April 2019
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Štaffen
Objemové krmivá vo výžive prasníc
May 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Štaffen
Vplyv fytoaditíva na reprodukčné ukazovatele prasníc
April 2013
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Študencová
Zhodnotenie krvného obrazu novonarodených prasiatok
April 2016Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Tóthová
Vplyv skrmovania tanínov gravidným prasniciam na parametre erytrocytov a trombocytov novorodených prasiatok
April 2020Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Tureková
Analýza nutričnej hodnoty kŕmnych zmesí pre kone
April 2016
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Tvarožková
Ochorenia psov súvisiace s minerálnou výživou
May 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Tvarožková
Zhodnotenie nutričného obsahu granúl a porovnanie zloženia vybraných kŕmnych dávok pre psov
April 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Vaňová
Zhodnotenie kvality bielkovín v mledzive prasníc
April 2016
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Verešpejová
Možnosti využitia výživových doplnkov
May 2019
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Výbohová
Zloženie kolostra zvierat
May 2011
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Vyšlan
Vplyv tanínov na výkrmové parametre husí
April 2020
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Záhumenská
Vplyv zdroja tuku na energetickú hodnotu vaječného žĺtka nosníc
April 2019
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Žilinčíková
Vplyv chelátovaných mikroprvkov na úžitkovosť prasníc
April 2012
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Žilinčík
Vplyv zinku na výkrmové parametre ošípaných
April 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress