Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Gažarová, PhD.
Identifikační číslo: 1234
Univerzitní e-mail: martina.gazarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     Absolvent     Výuka     Projekty
     
Publikace     Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
M. HabánováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.201031.12.2011
2
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.2014
31.12.2016
3 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníK. Fatrcová Šramková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
4
 Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca
M. Gažarová
GA FAPZ
garant
01.02.2020
31.01.2022
5 Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesuGranty nadáciígarant01.09.2018
30.11.2019
6M. GažarováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.04.2015
31.12.2017
7
J. Mrázová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.201931.12.2021
8
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201031.12.2011
9
 Koncepcia výučby nového predmetu Nutričné poradenstvo s orientáciou na prax a integráciou praktickej výučby
M. Gažarová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.202131.12.2023
10 Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandovM. GažarováGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
02.10.201731.08.2018
11M. GažarováGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)garant
15.09.2016
15.09.2016
12GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
zástupca
27.07.2016
27.07.2016
13
 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov
M. HabánováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.2016
20.12.2016
14
 Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxeM. HabánováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca01.01.2017
31.12.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý