Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martina Gažarová, PhD.
Identification number: 1234
University e-mail: martina.gazarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

KOPČEKOVÁ, J. -- KOLESÁROVÁ, A. -- GAŽAROVÁ, M. -- MRÁZOVÁ, J. -- HABÁNOVÁ, M. -- CHLEBO, P. -- VALUCH, J. -- KOLESÁROVÁ, A. Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 206--217. ISBN 978-80-552-2010-9.

Original name: Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene
English name:
Written by (author): Ing. Jana Kopčeková, PhD. (16%)
Ing. Anna Kolesárová, PhD. (12%)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (12%)
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (12%)
doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (12%)
MUDr. Peter Chlebo, PhD. (12%)
Jozef Valuch (12%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (12%)
Department: Department of Animal Physiology
Department of Technology and Quality of Plant Products
Department of Human Nutrition
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Year of release: 2019
URL:
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page: 206
Up to page: 217
Number of pages: 12
UT code by Web of Science:
Electronic collection: Záhradníctvo 2019
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Key words: slovak: vitamín B17, pečeň, zdravie ľudí, horké látky, jedlé semená, enzýmy, marhule
Year of submission: 2019
 
Entry made by: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Last change: 11/09/2019 22:20 (Data import from library)

Source specification:

JEDLIČKA, J. -- KONC, Ľ. Záhradníctvo 2019. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2010-9.

Original name: Záhradníctvo 2019
English name:
Editor: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (50%)
Ing. Ľubomír Konc, PhD. (50%)
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-552-2010-9
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission: 2019
Last change: 11/09/2019 22:20 (Data import from library)