Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milan Chňapek, PhD.
Identification number: 1240
University e-mail: milan.chnapek [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Projects     
Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Adamechová
Využitie cereálií a pseudocereálií v bezlepkovej diéte
May 2012
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Balčiráková
Porovnanie účinosti detekcie celiakálne aktívnych bielkovín pomocou 1D a 2D elektroforézy
May 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Bedeová
Sacharidy a stévia cukrová vo výžive ľudí
April 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Bisák
Izolácia a kvantifikácia lunazínového peptidu zo zŕn poľnohospodársky významných plodín
April 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Bisák
Úloha kreatínu v metabolizme športovcov
April 2014Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Karina Bizmárová
Nutričná a technologická kvalita genotypov pšenice dvojzrnovej a pšenice špaldy
April 2018
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karina Bizmárová
Vplyv konzumácie sacharidov na ľudský organizmus
April 2016Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriana Cetenyiová
Detekcia mikrobiálnej kontaminácie v potravinách
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ingrida Cinkocki
Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín vo vybraných genotypoch cereálii pomocou 2D elektroforézy
April 2018Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Cseriová
Identifikácia a diferenciácia genotypov jačmeňa pomocou DNA analýz
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Richard Čambálik
Izolácia lunazínu
April 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Čambálik
Úloha glutamínu v metabolizme športovcov a jeho vplyv na imunitný systém
April 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Černák
Huby - potencionálny zdroj výživných látok
May 2012Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marcela Černá
Využitie hmotnostnej spektrometrie na detekciu celiakálne aktívnych bielkovín v potravinách
March 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Ďaďová
Elektroforetická analýza bezlepkových produktov na prítomnosť celiakálne aktívnych bielkovín
April 2018
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Ďaďová
Využitie analýzy proteómu na identifikáciu a charakteristiku genotypov fazule obyčajnej
April 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Silvia Duszová
Využitie antioxidantov pri prevencii civilizacných ochorení
April 2017
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Táňa Farmadinová
Detekcia kvantitatívne významných lokusov v genóme pšenice letnej
April 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Táňa Farmadinová
Metódy identifikácie a diferenciácie genotypov pšenice
February 2012Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Figurová
Analýza prítomnosti lunazínu v genotypoch pohánky pomocou molekulárnych markerov
April 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eliška Flimerová
Proteómová analýza vybraných genotypov sóje fazuľovej
April 2019Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Fojtíková
Využitie 2D elektroforézy pri detekcii celiakalne aktívnych bielkovín vo vybraných genotypoch cereálii a pseudocereálii
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Gajdošová
DETEKCIA CELIAKÁLNE AKTÍVNYCH BIELKOVÍN V ZRNE OVSA
April 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Gráciková
Analýza proteómu sóje fazuľovej
April 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marcela Győriová
Bielkovinový komplex pšenice a kukurice vo vzťahu k celiakii
April 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Hajnovičová
DETEKCIA CELIAKÁLNE AKTÍVNYCH BIELKOVÍN V ZRNE RAŽE
April 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hermanová
Detekcia prítomnosti lepkových bielkovín v komerčne predávaných výrobkoch.
April 2015
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Hermanová
Proteíny vo výžive športovcov
April 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Hodošiová
Analýza proteómu kukuričného zrna
April 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Hodošiová
Identifikácia lunazínového génu a peptidu vo vybraných genotypoch cereálií a strukovín
April 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Hoppe
Molekulárna analýza technologickej kvality genotypov pšenice letnej
April 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karin Horváthová
Celiakia a spôsoby stanovenia celiakálnych bielkovín
April 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Horváthová
Identifikácia prítomnosti lunasínového peptidu v genotypoch pohánky
April 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslava Hránková
Netradičné bioaktívne látky v liečbe a prevencii civilizačných ochorení
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Chovancová
Analýza polymorfizmu hospodársky významných DNA lokusov v kolekcii genotypov pšenice letnej
April 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karol Ješko
Zvyšovanie nutričnej a technologickej kvality zrna pšenice prostredníctvom rastlinných biotechnológii
May 2011
Displaying the final thesis
37.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dana Johnová
Metódy stanovenia celiakálne aktívnych proteínov v potravinách
April 2016
Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dana Johnová
Metódy stanovenia celiakálne aktívnych proteínov v potravinách
April 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Jokala
Metabolizmus amygdalínu a jeho vplyv na zdravie človeka
April 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Jokala
Metabolizmus amygdalínu a jeho vplyv na zdravie človeka
April 2016Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ria Kabinová
Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín v zrne pohánky
April 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Mária Kellner
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
April 2021
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Konkoľová
Bielkovinový komplex pšenice a pohánky vo vzťahu k celiakii
April 2013Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Konkoľová
Identifikácia génu pre lunazín a jeho produktu v genotypoch raže
April 2015
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Konvičková
Využitie elektroforézy na identifikáciu bielkovín v zrne pohánky zodpovedných za celiakiu
April 2016
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michaela Košarišťanová
Biochemická a metabolická charakteristika karnitínu
April 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Koščová
Bezpečné potraviny pre ľudí s Diabetes mellitus
April 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristián Kováč
Imunochemická analýza proteómu vybraných cereálií
April 2018
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristián Kováč
Porovnanie účinnosti 1D A 2D elektroforézy pri detekcii lunazínového peptidu
May 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kružliaková
Detekcia kvalitatívnych parametrov tritikale využitím molekulárnych markerov
May 2013
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Kružliaková
Využitie molekulárnych markerov pre stanovenie kvalitatívnych parametrov triticale
May 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Kulikova
Detekcia prítomnosti lunazínového génu a jeho produktu vo vybraných druhoch cereálii a pseudocereálii
April 2018Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alena Kyseľová
Analýza proteómu cereálneho zrna
March 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Lipka
Extrakcia a purifikácia lunazínového peptidu
April 2018
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Mačinová
Analýza proteómu pohánky jedlej (Fagopyrum Esculentum M.)
April 2017
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Mačinová
PCR detekcia lunazínového génu v obilninách
April 2015
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Majsniarová
Metódy detekcie lunazínového génu v genotypoch tritikale
April 2015
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrea Máliková
Molekulárne determinanty technologickej kvality pšenice - bielkoviny
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lýdia Melicharová
Využitie molekulárnych markerov pri sledovaní kvalitatívnych parametrov jačmeňa jarného
May 2011Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lýdia Melicharová
VYUŽITIE PERFEKTNÝCH GÉNOV PRI SLEDOVANÍ KVALITATÍVNYCH PARAMETROV FAREBNÝCH GENOTYPOV PŠENICE LETNEJ
May 2013
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jana Mihálková
Zdravotné benefity konzumácie kávy
April 2016Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Michálková
Identifikácia rastlinných druhov obsahujúcich lunazínový peptid
April 2018Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Michálková
Porovnanie účinnosti izolácie lunazínového peptidu
May 2020
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tamara Mináriková
Analýza polymorfizmu genotypov raže pomocou mikrosatelitných markerov
April 2016
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Múdra
Analýza genotypov ovsa na prítomnosť lunazínového génu a jeho produktu
April 2015
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Múdra
Vplyv výživy a prostredia na vznik cukrovky
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Nováková
Identifikácia a diferenciácia farebných genotypov pšenice
April 2011Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Angelika Očadlíková
Optimalizácia aplikácie PCR pri detekcii lunazínového génu
June 2020
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Angelika Očadlíková
Optimalizácia aplikácie PCR pri detekcii lunazínového génu
April 2019Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Olejka
Imunochemická analýza celiakálne aktívnych bielkovín vo vybraných plodinách
April 2019
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Pálová
Optimalizácia extrakcie HMW-GS pšenice letnej pre MS-MALDI analýzu
April 2016
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Pálová
Zmeny proteínového komplexu v ryžových múkach pri výrobe cesta
April 2018Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renata Peroutková
Identifikácia technologicky význaných génov pšenice a ich produktov.
April 2015
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renata Peroutková
Nutričná a technologická kvalita nových genotypov pšenice letnej
May 2013
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Slavomír Petrič
Molekulárne determinanty technologickej kvality jačmeňa
May 2011
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Poláková
Možnosti využitia kukurice v prevencii civilizačných ochorení
March 2016
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Poláková
Využitie hmotnostnej spektrometrie v metabolomike a metabonomike
April 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Edit Prôčková
Detekcia lunasínového génu vo vybraných druhoch cereálií a strukovín
April 2015
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Edit Prôčková
Metódy detekcie celiakálne aktívnych bielkovín v zrne pseudocereálií
May 2013
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kvetoslava Romanová, PhD.
Analýza genotypov pšenice štúdiom polymorfizmu DNA markerov
April 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Siman
Lunazín a jeho protektívne vlastnosti
April 2015
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Siman
Optimalizácia extrakcie lunazínového peptidu zo sóje fazuľovej
April 2017
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Slabeciusová
Analýza proteómu múk z netradičných plodín
April 2019
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Soboň
Produkcia farmaceutík rastlinami
May 2011
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Soboň
Využitie perfektných génov pri predikcii vybraných parametrov farebných genotypov pšenice letnej
May 2013
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Šedová
Analýza prítomnosti celiakálnych bielkovín v bezlepkových produktoch
April 2018Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Šedová
Analýza proteómu genotypov fazule obyčajnej
April 2020
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Šeligová
Foodomics - analýzy založené ma hmotnostnej spektrometrii
April 2014Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Šeligová
Identifikácia génu biologicky aktívneho peptidu lunazínu v kukurici
March 2016
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Šnirc
Identifikácia lunazínového génu v potravinársky zaujímavých plodinách
March 2016
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Šubová
Vplyv skladovania na obsah biologicky aktívnych látok vo vybraných produktoch
April 2019
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Trnková
Rastliny ako bioreaktory
May 2011
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lucia Valovičová
Faktory ovplyvňujúce vznik, priebeh a liečbu rakoviny
April 2016
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Simona Vaňková
Detekcia prítomnosti lepkových bielkovín v komerčne predávaných produktoch.
April 2015
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Vaňková
Energetické zdroje vo výžive športovcov
April 2013
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Vargová
Analýza prítomnosti ťažkých kovov vo vínach rôznej proveniencie
April 2019
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Vargová
Vplyv vzájomnej konzumácie energetických a alkoholických nápojov na zdravie človeka
April 2016
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Vráblová
Kvalitatívne parametre kukuričných bielkovín
April 2016
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Vráblová
Proteómová a genómová analýza prítomnosti lunazínu
April 2018Displaying the final thesis
100.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michaela Zambojová
Biologicky významné látky v Aloe vera
April 2019
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miloš Zelovič
Molekulárne markery technologickej kvality pšenice - DNA
May 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavol Žák
Metabolizmus látok spôsobujúcich hypertrofiu svalových vlákien
April 2019
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Magdaléna Žemlová
Nutričné vlastnosti pšenice dvojzrnovej a jej vplyv na zdravie človeka
April 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress