Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Milan Chňapek, PhD.
Identifikačné číslo: 1240
Univerzitný e-mail: milan.chnapek [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Adamechová
Využitie cereálií a pseudocereálií v bezlepkovej diéte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Balčiráková
Porovnanie účinosti detekcie celiakálne aktívnych bielkovín pomocou 1D a 2D elektroforézy
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Bedeová
Sacharidy a stévia cukrová vo výžive ľudí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Bisák
Izolácia a kvantifikácia lunazínového peptidu zo zŕn poľnohospodársky významných plodín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Bisák
Úloha kreatínu v metabolizme športovcov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Bizmárová
Nutričná a technologická kvalita genotypov pšenice dvojzrnovej a pšenice špaldy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karina Bizmárová
Vplyv konzumácie sacharidov na ľudský organizmus
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriana Cetenyiová
Detekcia mikrobiálnej kontaminácie v potravinách
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ingrida Cinkocki
Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín vo vybraných genotypoch cereálii pomocou 2D elektroforézy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Cseriová
Identifikácia a diferenciácia genotypov jačmeňa pomocou DNA analýz
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Sára Cverenkárová
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Richard Čambálik
Izolácia lunazínu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Richard Čambálik
Úloha glutamínu v metabolizme športovcov a jeho vplyv na imunitný systém
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Černák
Huby - potencionálny zdroj výživných látok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Černá
Využitie hmotnostnej spektrometrie na detekciu celiakálne aktívnych bielkovín v potravinách
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Ďaďová
Elektroforetická analýza bezlepkových produktov na prítomnosť celiakálne aktívnych bielkovín
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Ďaďová
Využitie analýzy proteómu na identifikáciu a charakteristiku genotypov fazule obyčajnej
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Silvia Duszová
Využitie antioxidantov pri prevencii civilizacných ochorení
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Táňa Farmadinová
Detekcia kvantitatívne významných lokusov v genóme pšenice letnej
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Táňa Farmadinová
Metódy identifikácie a diferenciácie genotypov pšenice
február 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Figurová
Analýza prítomnosti lunazínu v genotypoch pohánky pomocou molekulárnych markerov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Flimerová
Proteómová analýza vybraných genotypov sóje fazuľovej
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Dominika Fojtíková
Využitie 2D elektroforézy pri detekcii celiakalne aktívnych bielkovín vo vybraných genotypoch cereálii a pseudocereálii
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Gajdošová
DETEKCIA CELIAKÁLNE AKTÍVNYCH BIELKOVÍN V ZRNE OVSA
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrea Gráciková
Analýza proteómu sóje fazuľovej
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marcela Győriová
Bielkovinový komplex pšenice a kukurice vo vzťahu k celiakii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jaroslava Hajnovičová
DETEKCIA CELIAKÁLNE AKTÍVNYCH BIELKOVÍN V ZRNE RAŽE
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Hermanová
Detekcia prítomnosti lepkových bielkovín v komerčne predávaných výrobkoch.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Hermanová
Proteíny vo výžive športovcov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Hodošiová
Analýza proteómu kukuričného zrna
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Hodošiová
Identifikácia lunazínového génu a peptidu vo vybraných genotypoch cereálií a strukovín
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martin Hoppe
Molekulárna analýza technologickej kvality genotypov pšenice letnej
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karin Horváthová
Celiakia a spôsoby stanovenia celiakálnych bielkovín
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Patrícia Horváthová
Identifikácia prítomnosti lunasínového peptidu v genotypoch pohánky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Hránková
Netradičné bioaktívne látky v liečbe a prevencii civilizačných ochorení
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Chovancová
Analýza polymorfizmu hospodársky významných DNA lokusov v kolekcii genotypov pšenice letnej
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Karol Ješko
Zvyšovanie nutričnej a technologickej kvality zrna pšenice prostredníctvom rastlinných biotechnológii
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dana Johnová
Metódy stanovenia celiakálne aktívnych proteínov v potravinách
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dana Johnová
Metódy stanovenia celiakálne aktívnych proteínov v potravinách
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Tomáš Jokala
Metabolizmus amygdalínu a jeho vplyv na zdravie človeka
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Tomáš Jokala
Metabolizmus amygdalínu a jeho vplyv na zdravie človeka
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ria Kabinová
Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín v zrne pohánky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Mária Kellner
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Konkoľová
Bielkovinový komplex pšenice a pohánky vo vzťahu k celiakii
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Konkoľová
Identifikácia génu pre lunazín a jeho produktu v genotypoch raže
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Konvičková
Využitie elektroforézy na identifikáciu bielkovín v zrne pohánky zodpovedných za celiakiu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Košarišťanová
Biochemická a metabolická charakteristika karnitínu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Dominika Koščová
Bezpečné potraviny pre ľudí s Diabetes mellitus
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Kováč
Imunochemická analýza proteómu vybraných cereálií
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristián Kováč
Porovnanie účinnosti 1D A 2D elektroforézy pri detekcii lunazínového peptidu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kružliaková
Detekcia kvalitatívnych parametrov tritikale využitím molekulárnych markerov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Kružliaková
Využitie molekulárnych markerov pre stanovenie kvalitatívnych parametrov triticale
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Kulikova
Detekcia prítomnosti lunazínového génu a jeho produktu vo vybraných druhoch cereálii a pseudocereálii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Alena Kyseľová
Analýza proteómu cereálneho zrna
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Lipka
Extrakcia a purifikácia lunazínového peptidu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Mačinová
Analýza proteómu pohánky jedlej (Fagopyrum Esculentum M.)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Mačinová
PCR detekcia lunazínového génu v obilninách
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Majsniarová
Metódy detekcie lunazínového génu v genotypoch tritikale
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrea Máliková
Molekulárne determinanty technologickej kvality pšenice - bielkoviny
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lýdia Melicharová
Využitie molekulárnych markerov pri sledovaní kvalitatívnych parametrov jačmeňa jarného
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lýdia Melicharová
VYUŽITIE PERFEKTNÝCH GÉNOV PRI SLEDOVANÍ KVALITATÍVNYCH PARAMETROV FAREBNÝCH GENOTYPOV PŠENICE LETNEJ
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jana Mihálková
Zdravotné benefity konzumácie kávy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nikoleta Michálková
Identifikácia rastlinných druhov obsahujúcich lunazínový peptid
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Michálková
Porovnanie účinnosti izolácie lunazínového peptidu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tamara Mináriková
Analýza polymorfizmu genotypov raže pomocou mikrosatelitných markerov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Klaudia Múdra
Analýza genotypov ovsa na prítomnosť lunazínového génu a jeho produktu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klaudia Múdra
Vplyv výživy a prostredia na vznik cukrovky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Nováková
Identifikácia a diferenciácia farebných genotypov pšenice
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Angelika Očadlíková
Optimalizácia aplikácie PCR pri detekcii lunazínového génu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Angelika Očadlíková
Optimalizácia aplikácie PCR pri detekcii lunazínového génu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Olejka
Imunochemická analýza celiakálne aktívnych bielkovín vo vybraných plodinách
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Pálová
Optimalizácia extrakcie HMW-GS pšenice letnej pre MS-MALDI analýzu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Pálová
Zmeny proteínového komplexu v ryžových múkach pri výrobe cesta
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renata Peroutková
Identifikácia technologicky význaných génov pšenice a ich produktov.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renata Peroutková
Nutričná a technologická kvalita nových genotypov pšenice letnej
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Slavomír Petrič
Molekulárne determinanty technologickej kvality jačmeňa
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Poláková
Možnosti využitia kukurice v prevencii civilizačných ochorení
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Poláková
Využitie hmotnostnej spektrometrie v metabolomike a metabonomike
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Edit Prôčková
Detekcia lunasínového génu vo vybraných druhoch cereálií a strukovín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Edit Prôčková
Metódy detekcie celiakálne aktívnych bielkovín v zrne pseudocereálií
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kvetoslava Romanová, PhD.
Analýza genotypov pšenice štúdiom polymorfizmu DNA markerov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Siman
Lunazín a jeho protektívne vlastnosti
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dušan Siman
Optimalizácia extrakcie lunazínového peptidu zo sóje fazuľovej
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Slabeciusová
Analýza proteómu múk z netradičných plodín
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Soboň
Produkcia farmaceutík rastlinami
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Soboň
Využitie perfektných génov pri predikcii vybraných parametrov farebných genotypov pšenice letnej
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Šedová
Analýza prítomnosti celiakálnych bielkovín v bezlepkových produktoch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Šedová
Analýza proteómu genotypov fazule obyčajnej
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Šeligová
Foodomics - analýzy založené ma hmotnostnej spektrometrii
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Šeligová
Identifikácia génu biologicky aktívneho peptidu lunazínu v kukurici
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Milan Šnirc
Identifikácia lunazínového génu v potravinársky zaujímavých plodinách
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Šubová
Vplyv skladovania na obsah biologicky aktívnych látok vo vybraných produktoch
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Trnková
Rastliny ako bioreaktory
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Valovičová
Faktory ovplyvňujúce vznik, priebeh a liečbu rakoviny
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Vaňková
Detekcia prítomnosti lepkových bielkovín v komerčne predávaných produktoch.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Simona Vaňková
Energetické zdroje vo výžive športovcov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Vargová
Analýza prítomnosti ťažkých kovov vo vínach rôznej proveniencie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Vargová
Vplyv vzájomnej konzumácie energetických a alkoholických nápojov na zdravie človeka
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Vráblová
Kvalitatívne parametre kukuričných bielkovín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Vráblová
Proteómová a genómová analýza prítomnosti lunazínu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michaela Zambojová
Biologicky významné látky v Aloe vera
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Miloš Zelovič
Molekulárne markery technologickej kvality pšenice - DNA
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavol Žák
Metabolizmus látok spôsobujúcich hypertrofiu svalových vlákien
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Magdaléna Žemlová
Nutričné vlastnosti pšenice dvojzrnovej a jej vplyv na zdravie človeka
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná