Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Milan Chňapek, PhD.
Identifikačné číslo: 1240
Univerzitný e-mail: milan.chnapek [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Comparison of nutritional and technological quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and hybrid wheat: Porovnanie nutričnej a technologickej kvality pšenice letnej, formy ozimnej (Triticum aestivum L.) a hybridnej pšenice (Triticum aestivum L. x Triticum spelta L.)
Rajnincová, Dana -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka -- Chňapek, Milan
Comparison of nutritional and technological quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and hybrid wheat: Porovnanie nutričnej a technologickej kvality pšenice letnej, formy ozimnej (Triticum aestivum L.) a hybridnej pšenice (Triticum aestivum L. x Triticum spelta L.).  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), s. 437--452. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.2.2146.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2013Podrobnosti
2.Comparison of 2-de proteome maps of wheat, rye and amaranth
Gálová, Zdenka -- Palenčárová, Eva -- Chňapek, Milan -- Balážová, Želmíra
Comparison of 2-de proteome maps of wheat, rye and amaranth.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 4, 2 (2015), s. 7--10. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2015/02/Galova.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
3.Differentation of barley genotypes based on DNA polymorphism
Tomka, Marián -- Chňapek, Milan -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka
Differentation of barley genotypes based on DNA polymorphism.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 2, 1 (2013), s. 1677--1684. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2013/06/66_jmbs_tomka_fbp_b.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
4.Genetic diversity of Czechoslovak origin rye varieties (Secale cereale L.) based on protein polymorphism
Petrovičová, Lenka -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan
Genetic diversity of Czechoslovak origin rye varieties (Secale cereale L.) based on protein polymorphism.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 2 (2014), s. 267--269. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2014/01/76_jmbfs_petrovicova_2014_b.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
5.Genetic diversity of triticale cultivars based on microsatellite and retrotransposon-based markers
Balážová, Želmíra -- Trebichalský, Andrej -- Gálová, Zdenka -- Kalendar, Ruslan -- Schulman, Alan -- Stratula, Olga -- Chňapek, Milan
Genetic diversity of triticale cultivars based on microsatellite and retrotransposon-based markers.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 2 (2014), s. 58--60. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2014/01/15_jmbfs_balazova_2014_b.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
6.Genomická a proteomická analýza semena raže a tritikale
Petrovičová, Lenka -- Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Chňapek, Milan -- Vivodík, Martin -- Trebichalský, Andrej
Genomická a proteomická analýza semena raže a tritikale. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 201 s. ISBN 978-80-552-1831-1.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
7.Identification of technologically important genes and their products in the collection of bread wheat genotypes
Chňapek, Milan -- Peroutková, Renata -- Vivodík, Martin -- Gálová, Zdenka
Identification of technologically important genes and their products in the collection of bread wheat genotypes.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 4, 2 (2015), s. 26--29. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2015/02/Chnapek.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
8.Lunasin detection in coloured wheat genotype
Chňapek, Milan -- Siman, Dušan -- Gálová, Zdenka
Lunasin detection in coloured wheat genotype.  In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 10, 1 (2016), s. 152--156. URL: http://dx.doi.org/10.5219/533.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
9.Metódy a techniky génových manipulácií
Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Chrenek, Peter -- Chňapek, Milan -- Libantová, Jana -- Matušíková, Ildikó -- Moravčíková, Jana -- Salaj, Ján -- Drábeková, Janka
Metódy a techniky génových manipulácií. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-552-1805-2.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
10.Molecular analysis of buckwheat using gene specific markers
Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Vivodík, Martin -- Chňapek, Milan -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Molecular analysis of buckwheat using gene specific markers.  In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 546--552. URL: https://dx.doi.org/10.5219/954.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
11.Potential of selected SSR markers for identification of malting barley genotypes
Tomka, Marián -- Urminská, Dana -- Chňapek, Milan -- Gálová, Zdenka
Potential of selected SSR markers for identification of malting barley genotypes.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), s. 1276--1279. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.6.6.1276-1279.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
12.Protein complex of wheat, buckwheat and maize in relation to celiac disease
Chňapek, Milan -- Tomka, Marián -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka
Protein complex of wheat, buckwheat and maize in relation to celiac disease.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 2 (2014), s. 88--92. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2014/01/24_jmbfs_chnapek_2014_b.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
13.Protein polymorphism in genetic resources of rye using SDS-page
Petrovičová, Lenka -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Szabóová, Monika
Protein polymorphism in genetic resources of rye using SDS-page.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 2, 1 (2013), s. 1531--1539. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2013/06/53_jmbs_petrovicova_fbp_b.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
14.Study of DNA polymorphism of the castor new lines based on RAPD markers
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Petrovičová, Lenka
Study of DNA polymorphism of the castor new lines based on RAPD markers.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 4, 2 (2015), s. 125--127. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2015/02/Vivodik.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
15.The differences between the old and new barley varieties on on the basis of hordein polymorphism with respect to qualitative parameters
Tomka, Marián -- Chňapek, Milan -- Gálová, Zdenka -- Urminská, Dana
The differences between the old and new barley varieties on on the basis of hordein polymorphism with respect to qualitative parameters.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 4, 2 (2015), s. 108--110. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2015/02/Tomka.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
16.Using of specific microsatellites markers for characterization of winter and spring triticale (X Triticosecale W.) accessions
Trebichalský, Andrej -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Tomka, Marián
Using of specific microsatellites markers for characterization of winter and spring triticale (X Triticosecale W.) accessions.  In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 7, (2013), s. 243--248. URL: http://www.potravinarstvo.com/dokumenty/mc_march_2013/bezpecnost_potravin_rastlinneho_povodu/trebichalsky.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
17.2-De proteome maps of amaranth and buckwheat seeds
Gálová, Zdenka -- Palenčárová, Eva -- Chňapek, Milan -- Balážová, Želmíra
2-De proteome maps of amaranth and buckwheat seeds.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 2 (2014), s. 74--76. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2014/01/20_jmbfs_galova_2014_b.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.