Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Milan Chňapek, PhD.
Identifikačné číslo: 1240
Univerzitný e-mail: milan.chnapek [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

     
     Výučba
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GÁLOVÁ, Z. -- RAJNINCOVÁ, D. -- CHŇAPEK, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- ŠPALEKOVÁ, A. -- VIVODÍK, M. -- HRICOVÁ, A. Characteristics of cereals, pseudocereals and legumes for their coeliac active polypeptides. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 390--395. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Characteristics of cereals, pseudocereals and legumes for their coeliac active polypeptides
Autor:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (16%)
Ing. Dana Rajnincová, PhD. (14%)
Ing. Milan Chňapek, PhD. (14%)
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (14%)
Ing. Andrea Špaleková (14%)
Ing. Martin Vivodík, PhD. (14%)
Andrea Hricová (14%)
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2019
Od strany:
390
Do strany:
395
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ELISA (test), obilniny, celiakia, polypeptidy, choroby ľudí, strukoviny, pseudoobilniny, výživa ľudí
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
01.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)