Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identification number: 1241
University e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

     
     Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Andacký
Zhodnotenie využitia dendromasy pre vykurovanie
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oliver Bartík
Návrh softvéru pre zhodnotenie kvality práce závlahového zariadenia s hydraulickým pohonom
April 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Oliver Bartík
Vytvorenie zariadenia a programového vybavenia pre diaľkový monitoring pásových zavlažovačov
September 2022Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Bielik
Hodnotenie kvality práce repasovaného závlahového zariadenia Valley v poľnohospodárskom podniku VPP Kolíňany
April 2014
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Bíro
Zhodnotenie kvality práce vybraného pásového zavlažovača
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Blaho
Zhodnotenie výroby elektrickej energie vo vybranom solárnom parku
April 2015
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kristián Blaško
Analýza využitia vybranej poľnohospodárskej plodiny ako biomasy
April 2017
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Henrich Bleho, PhD.
Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na výslednú kvalitu práce
September 2019Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Bogdan
Technické zariadenia na ostatné práce vo vinárskych prevádzkach
April 2016Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Brigant
Aplikácia moderných a klasických vinárskych zariadení pri výrobe vína
April 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Brigant
Efektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Bubla
Porovnanie kvality práce vybraných pivotových širokozáberových zavlažovačov
April 2015Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dalibor Bubla
Zhodnotenie technického stavu závlahového detailu v poľnohospodárskom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Andrej Bulla
Nasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podniku
April 2021Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matúš Bulla
Možnosti aplikácie závlahových technológií vo vybranej lokalite
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Bulla
Riadenie procesu zavlažovania pri aplikácii mikropostrekovačov
April 2017
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Bulla
Zhodnotenie lisovacej linky biomasy
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Adam František Čudai
Ekonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstve
April 2021
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam František Čudai
Uplatnenie vybraného traktora pri poľnohospodárskych prácach
April 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Dančanin
Hodnotenie efektívnosti modernej a repasovanej závlahovej techniky pri riadení závlahového režimu
August 2021
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Daniš
Technicko-marketingová analýza vybraných parametrov nakladačov
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Denis Danóczi
Požiadavky na tuhé palivo z biomasy
April 2013
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Daubner
Posúdenie využitia slnečnej energie a ekonomické zhodnotenie
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslav Dičér
Možnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávniky
April 2018
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Dobosi
Vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy v podmienkach pestovania zemiakov
May 2012Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martin Dočkalik
Hodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podniku
September 2022
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dočkalik
Technické a ekonomické zhodnotenie mechanizovaného zberu hrozna vo vinárskom podniku
April 2019Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Ďurkovič
Aplikácia slnečných kolektorov na rodinnom dome pre ohrev vody
April 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Ďurkovič
Slnečná energia ako obnoviteľný zdroj energie
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Folkman
Hodnotenie infiltračnej schopnosti pôdy pri aplikácii doplnkovej závlahy
May 2013
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Folkman
Vplyv techniky na hodnotenie infiltračnej schopnosti pôdy v podmienkach pestovania zemiakov
April 2011
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Možnosti vykurovania rodinných domov tuhými biopalivami – peletami
April 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Pozdĺžna rovnomernosť postreku u pásových zavlažovačov
April 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Fürstenzeller
Technicko-marketingová analýza vybraných parametrov terénnych vozidiel
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Šimon Fúska
Moderné automatizačné prvky pre mikropostrekovače
April 2017Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Gabaj
Aplikácia pásových zavlažovačov v systéme presného poľnohospodárstva
May 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Patrik Gogola
Technické zariadenia na ostatné práce vo vinárskych prevádzkach
April 2016
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Hanus
Aplikácia vybraného programovacieho jazyka pri zavlažovaní
April 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Hanus
Návrh programového vybavenia na hodnotenie kvality práce zavlažovačov
April 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Hodúl
Zhodnotenie kvality práce zostavy úspornej technológie závlahy
April 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Holík
Moderné závlahové zariadenia s hydraulickým pohonom
April 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Hrnčárová
Zhodnotenie filtrácie hroznového vína vo vinárskom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Hrnka
Aplikácia a zhodnotenie linky na fľašovanie vo vinárskom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hrubovčák
Porovnanie kvality práce vybraných pásových zavlažovačov (konzola a ďalekoprúdový postrekovač)
April 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hugyivár
Variabilita vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy pod závlahou
April 2018
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Hugyivár
Význam hydrolimitov v manažmente závlahovej techniky
April 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Chudáčik
Možnosti aplikácie tuhých a tekutých biopalív
April 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Ivanič
Technicko-marketingová analýza strojov na čistenie priekop a kanálov
April 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Zoltán Ivanov
Uplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hrozna
April 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adam Jančovič
Možnosti riadenia procesu zavlažovania informačnými technológiami
April 2018
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Janík
Vplyv používanej závlahovej techniky na vybrané vlastnosti pôdy
May 2012
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Filip Janovič
Bezpečnostné a technické podmienky pri melioračných prácach vo vybranej lokalite
April 2018
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Janský
Uplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdy
April 2020
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Jantošková
Zhodnotenie rôznych úsporných technológií závlah vo vybranej lokalite
April 2017
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dušan Juhás
Aplikácia tuhých biopalív pri vykurovaní stavebných objektov
April 2015
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Julínek
Prevádzkové overovanie alternatívnych substrátov pre bioplynovú stanicu
April 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Kajaba
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
April 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Klačanský
Aplikácie kolesových traktorov v oblasti závlahového hospodárstva
April 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Knížat
Možnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšenice
April 2020
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zoltán Komlósi
Aplikácia širokozáberových zavlažovačov pri zavlažovaní vybranej plodiny
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Komlósi
Hodnotenie kvality práce širokozáberového zavlažovača T-L v poľnohospodárskom podniku Agromačaj
April 2014Displaying the final thesis
62.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Dávid Kopál
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku Chtelnica
April 2021
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Kopál
Racionalizácia procesu zavlažovania v poľnohospodárskom družstve Chtelnica
April 2019
Displaying the final thesis
64.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Kováč
Využitie vodnej energie ako OZE
April 2013
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Krajanec
Modernizácia širokozáberovej závlahovej techniky typu Fregat vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Krajanec
Zhodnotenie používanej techniky na príjme viniča hroznorodého
April 2014
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Kupčihová
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík vybraného stavebného stroja
May 2013
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Adam Kyselica
Monitorovanie priebehu vlhkosti pôdy v závlahových podmienkach
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Lahučký
Návrh a realizácia digitálneho zrážkomera
April 2020
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lauková
Riadenie procesu výroby vína vo vinárskom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Lauková
Zhodnotenie používanej techniky na lisovanie viniča hroznorodého
April 2014
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Lefant
Využitie drevnej štiepky na výrobu tepla
April 2014
Displaying the final thesis
73.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Lefant
Využitie drevnej štiepky na výrobu tepla
April 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Lukáč
Možnosti energetického využitia slnečného žiarenia
April 2013
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Lukáč
Návrh a aplikácia slnečných kolektorov na vybranom stavebnom objekte
April 2015
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Manduch
Technicko-marketingová analýza stavebných strojov na príklade scraperov
April 2011
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Andrej Markusek
Analýza možnosti využitia vybranej poľnohospodárskej plodiny ako biomasy
May 2013Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Mesiarik
Možnosti aplikácie veternej energie v SR
April 2013
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Mesiarik
Zhodnotenie výroby elektrickej energie vo vybranej vodnej elektrárni
April 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Norbert Michlian, PhD.
Riadenie procesu zavlažovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Norbert Michlian, PhD.
Vplyv vstupných parametrov širokozáberovej závlahovej techniky na výslednú kvalitu práce
September 2020
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Mistrík
Kvalita práce širokozáberových zavlažovačov v manažmente zavlažovania
April 2011Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Miškov
Technicko-marketingová analýza používanej závlahovej techniky v okrese Levice
May 2012
Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Marek Mojžiš
Návrh a vývoj ochranných systémov pre vybrané poľnohospodárske stroje
September 2023
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Molnár
Analýza kvality práce kvapkovej závlahy vo vybranej lokalite
May 2013Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Molnár
Technicko-marketingová analýza prvkov kvapkovej závlahy
May 2011Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Mydliar
Možnosti monitorovania prevádzky zavlažovača prostredníctvom internetu
April 2018Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Jozef Nagy, PhD.
Analýza vybraných možností prípravy, skladovania a dopravy kvapalných hnojív v poľnohospodárstve
September 2020
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Nedorolík
Analýza výrobného procesu pri spracovaní dendromasy
May 2012
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Odráška
Zdroje energetickej biomasy v SR
April 2013
Displaying the final thesis
91.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martina Ozorovská
Technicko-marketingová analýza vybraných stavebných strojov na príklade vibračných dosiek
May 2013
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Palotášová
Analýza technických parametrov vybraných pásových zavlažovačov
May 2013Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Palotášová
Analýza vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy vo vybranej lokalite poľnohospodárskeho podniku
April 2011Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pavel
Aplikácia a hodnotenie kvality práce vybraných mikropostrekovačov
April 2014
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Pavel
Technická analýza závlahového detailu na príklade mikropostrekovačov
May 2012
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Róbert Pilčík
Technicko-marketingová analýza techniky na zavlažovanie cukrovej repy
May 2012
Displaying the final thesis
97.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Patrik Pondela
Realizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2021Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Rechtorovič
Aplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2021
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dávid Révai
Analýza kvality práce vybraného širokozáberového zavlažovača v poľnohospodárskom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dávid Révai
Technicko-marketingová analýza prvkov širokozáberových zavlažovačov
May 2011Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Rožek
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača
April 2019
Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Rožek
Technicko-marketingová analýza prvkov pre zavlažovanie ovocných sadov
April 2017
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Sabo
Vplyv konštrukčných parametrov zavlažovača na kvalitu práce
May 2012
Displaying the final thesis
104.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ľuboš Sádecký
Možnosti využívania tuhého paliva z biomasy
August 2011
Displaying the final thesis
105.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marek Sádovský
Aplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačov
April 2021
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Sentivan
Analýza bezpečnosti práce pri prevádzke stavebných strojov
April 2019Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Sentivan
Uplatnenie stavebných strojov v poľnohospodárstve
April 2016
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Schmidt
Hodnotenie mechanizovaného zberu hrozna vo vybranom vinárskom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Schmidt
Možnosť využitia techniky na lisovanie viniča hroznorodého
April 2012
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Pavol Siráň
Uplatnenie manipulátorov vo vybranej sfére poľnohospodárstva
April 2019
Displaying the final thesis
111.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Slažák
Aplikácia dvojnápravových malotraktorov vo viniciach
April 2017Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sojka
Repasácia a hodnotenie rovnomernosti postreku pivotového zavlažovača Fregat
April 2014
Displaying the final thesis
113.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Stano
Trendy vo vývoji čerpadiel na dopravu vody pre vybranú oblasť poľnohospodárstva
April 2014
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrich Stern
Zhodnotenie kvality práce závlahovej techniky pri pestovaní zemiakov
May 2012
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Stoklas
Bezpečnostné a technické parametre vybraných stavebných strojov
April 2018
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Straňák
Vplyv priestorovo diferencovaných vstupov na manažment zavlažovania
May 2011
Displaying the final thesis
117.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Martin Svíčka
Možnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávniky
April 2020Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Svíčka
Možnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávniky
April 2020Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zsolt Szabo
Zhodnotenie kvality práce pivotového širokozáberového zavlažovača s rozstrekovačmi
April 2018
Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mário Szőke
Aplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradoch
April 2020
Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Ševčík
Návrh a realizácia úspornej technológie zavlažovania vo vybranej lokalite
April 2018
Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Ševčík
Prieskum trhu vybraných komponentov u kvapkovej závlahy
April 2016
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Šiška
Aplikácia lyzimetrov v poľnohospodárstve
April 2017
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Šiška
Technicko-marketingová analýza využívania vinohradníckeho traktora
April 2019Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Števiar
Efektívnosť využitia biomasy v poľnohospodárskom podniku v Trakoviciach
April 2020Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Šulka
Hydrolimity v manažmente závlahovej techniky
April 2011
Displaying the final thesis
127.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Šulka
Technická analýza širokozáberovej závlahovej techniky v poľnohospodárskom podniku Kovács Agro
April 2013
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Tencer
Efektívnosť mechanizovaného zberu hrozna vo vinohradníckom vinárskom družstve VVD
April 2019
Displaying the final thesis
129.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Toběrný
Technické a technologické aspekty pri spracovaní hrozna a výrobe vína
April 2017
Displaying the final thesis
130.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Toběrný
Technické a technologické aspekty pri spracovaní hrozna a výrobe vína
April 2014
Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Toman
Technická analýza automatizačných prvkov pri závlahovej technike
April 2015
Displaying the final thesis
132.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kristián Tóth
Hodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadení
April 2021
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristián Tóth
Možnosti zavedenia modernej elektroniky pre širokozáberové zavlažovače
April 2019
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Tóth
Zhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podniku
April 2020Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nikola Turčeková
Bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
136.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. František Urban
Riadenie závlahového režimu plodín modernými technológiami s ohľadom na pôdny environment
September 2019
Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Vaňová
Zhodnotenie výkonových parametrov linky vo vinárskom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roland Varga
Zhodnotenie technického a prevádzkového stavu používanej závlahovej techniky vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Rastislav Varchol
Vzorkovnica rýchlorastúcich plodín
April 2014Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. József Vincze
Uplatnenie automatizačných prvkov pri zavlažovaní postrekom
April 2019Displaying the final thesis
141.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lukáš Vnučko
Zhodnotenie technických a kvalitatívnych charakteristík vybraných drenážnych hydročističov
May 2013
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Vörös
Využitie prostriedkov informačnej techniky pri zavlažovaní
April 2016Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Vörös
Zavedenie informačných technológií do procesu zavlažovania
April 2018
Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Viktor Vörös
Možnosti modernizácie hlavného závlahového zariadenia
April 2015
Displaying the final thesis
145.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marek Vrabec
Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácach
April 2021
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Zapletaj
Technicko-marketingová analýza parametrov graderov vo vybranom segmente trhu
April 2011
Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ladislav Závodský
Technická analýza moderných širokozáberových zavlažovačov vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
148.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Stanislav Žitný
Zhodnotenie bezpečnosti cestných stavebných strojov v skutočných podmienkach
April 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress