Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identification number: 1241
University e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Machines and Production Biosystems (TF)
Chief official - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Andacký
Zhodnotenie využitia dendromasy pre vykurovanie
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oliver Bartík
Návrh softvéru pre zhodnotenie kvality práce závlahového zariadenia s hydraulickým pohonom
April 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Oliver Bartík
Vytvorenie zariadenia a programového vybavenia pre diaľkový monitoring pásových zavlažovačov
September 2022Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Bielik
Hodnotenie kvality práce repasovaného závlahového zariadenia Valley v poľnohospodárskom podniku VPP Kolíňany
April 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Bíro
Zhodnotenie kvality práce vybraného pásového zavlažovača
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Blaho
Zhodnotenie výroby elektrickej energie vo vybranom solárnom parku
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kristián Blaško
Analýza využitia vybranej poľnohospodárskej plodiny ako biomasy
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Henrich Bleho, PhD.
Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na výslednú kvalitu práce
September 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bogdan
Technické zariadenia na ostatné práce vo vinárskych prevádzkach
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Brigant
Aplikácia moderných a klasických vinárskych zariadení pri výrobe vína
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Brigant
Efektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podniku
April 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Bubla
Porovnanie kvality práce vybraných pivotových širokozáberových zavlažovačov
April 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Bubla
Zhodnotenie technického stavu závlahového detailu v poľnohospodárskom podniku
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Bulla
Možnosti aplikácie závlahových technológií vo vybranej lokalite
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Bulla
Riadenie procesu zavlažovania pri aplikácii mikropostrekovačov
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bulla
Zhodnotenie lisovacej linky biomasy
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam František Čudai
Uplatnenie vybraného traktora pri poľnohospodárskych prácach
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Dančanin
Hodnotenie efektívnosti modernej a repasovanej závlahovej techniky pri riadení závlahového režimu
August 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Daniš
Technicko-marketingová analýza vybraných parametrov nakladačov
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denis Danóczi
Požiadavky na tuhé palivo z biomasy
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Daubner
Posúdenie využitia slnečnej energie a ekonomické zhodnotenie
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslav Dičér
Možnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávniky
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Dobosi
Vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy v podmienkach pestovania zemiakov
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Dočkalik
Hodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podniku
September 2022Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dočkalik
Technické a ekonomické zhodnotenie mechanizovaného zberu hrozna vo vinárskom podniku
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Ďurkovič
Aplikácia slnečných kolektorov na rodinnom dome pre ohrev vody
April 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Ďurkovič
Slnečná energia ako obnoviteľný zdroj energie
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Folkman
Hodnotenie infiltračnej schopnosti pôdy pri aplikácii doplnkovej závlahy
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Folkman
Vplyv techniky na hodnotenie infiltračnej schopnosti pôdy v podmienkach pestovania zemiakov
April 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Možnosti vykurovania rodinných domov tuhými biopalivami – peletami
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Pozdĺžna rovnomernosť postreku u pásových zavlažovačov
April 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Fürstenzeller
Technicko-marketingová analýza vybraných parametrov terénnych vozidiel
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Fúska
Moderné automatizačné prvky pre mikropostrekovače
April 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Gabaj
Aplikácia pásových zavlažovačov v systéme presného poľnohospodárstva
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Gogola
Technické zariadenia na ostatné práce vo vinárskych prevádzkach
April 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Hanus
Aplikácia vybraného programovacieho jazyka pri zavlažovaní
April 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Hanus
Návrh programového vybavenia na hodnotenie kvality práce zavlažovačov
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hodúl
Zhodnotenie kvality práce zostavy úspornej technológie závlahy
April 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Holík
Moderné závlahové zariadenia s hydraulickým pohonom
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Hrnčárová
Zhodnotenie filtrácie hroznového vína vo vinárskom podniku
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Hrnka
Aplikácia a zhodnotenie linky na fľašovanie vo vinárskom podniku
April 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hrubovčák
Porovnanie kvality práce vybraných pásových zavlažovačov (konzola a ďalekoprúdový postrekovač)
April 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hugyivár
Variabilita vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy pod závlahou
April 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hugyivár
Význam hydrolimitov v manažmente závlahovej techniky
April 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marián Chudáčik
Možnosti aplikácie tuhých a tekutých biopalív
April 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Ivanič
Technicko-marketingová analýza strojov na čistenie priekop a kanálov
April 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zoltán Ivanov
Uplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hrozna
April 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Jančovič
Možnosti riadenia procesu zavlažovania informačnými technológiami
April 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Janík
Vplyv používanej závlahovej techniky na vybrané vlastnosti pôdy
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Janovič
Bezpečnostné a technické podmienky pri melioračných prácach vo vybranej lokalite
April 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matúš Janský
Uplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdy
April 2020Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Jantošková
Zhodnotenie rôznych úsporných technológií závlah vo vybranej lokalite
April 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dušan Juhás
Aplikácia tuhých biopalív pri vykurovaní stavebných objektov
April 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Julínek
Prevádzkové overovanie alternatívnych substrátov pre bioplynovú stanicu
April 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Kajaba
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
April 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Klačanský
Aplikácie kolesových traktorov v oblasti závlahového hospodárstva
April 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Knížat
Možnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšenice
April 2020Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Komlósi
Aplikácia širokozáberových zavlažovačov pri zavlažovaní vybranej plodiny
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Komlósi
Hodnotenie kvality práce širokozáberového zavlažovača T-L v poľnohospodárskom podniku Agromačaj
April 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Kopál
Racionalizácia procesu zavlažovania v poľnohospodárskom družstve Chtelnica
April 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Kováč
Využitie vodnej energie ako OZE
April 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Krajanec
Modernizácia širokozáberovej závlahovej techniky typu Fregat vo vybranom podniku
April 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Krajanec
Zhodnotenie používanej techniky na príjme viniča hroznorodého
April 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Kupčihová
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík vybraného stavebného stroja
May 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Adam Kyselica
Monitorovanie priebehu vlhkosti pôdy v závlahových podmienkach
April 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matúš Lahučký
Návrh a realizácia digitálneho zrážkomera
April 2020Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lauková
Riadenie procesu výroby vína vo vinárskom podniku
April 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Lauková
Zhodnotenie používanej techniky na lisovanie viniča hroznorodého
April 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Lefant
Využitie drevnej štiepky na výrobu tepla
April 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Lefant
Využitie drevnej štiepky na výrobu tepla
April 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Lukáč
Možnosti energetického využitia slnečného žiarenia
April 2013Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lukáč
Návrh a aplikácia slnečných kolektorov na vybranom stavebnom objekte
April 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Manduch
Technicko-marketingová analýza stavebných strojov na príklade scraperov
April 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrej Markusek
Analýza možnosti využitia vybranej poľnohospodárskej plodiny ako biomasy
May 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zuzana Matejičková
Možnosti využitia bioenergetického potenciálu odvodňovacieho kanála
April 2020Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Mesiarik
Možnosti aplikácie veternej energie v SR
April 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Mesiarik
Zhodnotenie výroby elektrickej energie vo vybranej vodnej elektrárni
April 2015Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Michlian
Riadenie procesu zavlažovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Norbert Michlian
Vplyv vstupných parametrov širokozáberovej závlahovej techniky na výslednú kvalitu práce
September 2020Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mistrík
Kvalita práce širokozáberových zavlažovačov v manažmente zavlažovania
April 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Miškov
Technicko-marketingová analýza používanej závlahovej techniky v okrese Levice
May 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marek Mojžiš
Návrh a vývoj ochranných systémov pre vybrané poľnohospodárske stroje
September 2023Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Molnár
Analýza kvality práce kvapkovej závlahy vo vybranej lokalite
May 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Molnár
Technicko-marketingová analýza prvkov kvapkovej závlahy
May 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Mydliar
Analýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrov
April 2020Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Mydliar
Možnosti monitorovania prevádzky zavlažovača prostredníctvom internetu
April 2018Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jozef Nagy
Analýza vybraných možností prípravy, skladovania a dopravy kvapalných hnojív v poľnohospodárstve
September 2020Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Nedorolík
Analýza výrobného procesu pri spracovaní dendromasy
May 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Odráška
Zdroje energetickej biomasy v SR
April 2013Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Ozorovská
Technicko-marketingová analýza vybraných stavebných strojov na príklade vibračných dosiek
May 2013Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Palotášová
Analýza technických parametrov vybraných pásových zavlažovačov
May 2013Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Palotášová
Analýza vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy vo vybranej lokalite poľnohospodárskeho podniku
April 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Pavel
Aplikácia a hodnotenie kvality práce vybraných mikropostrekovačov
April 2014Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Pavel
Technická analýza závlahového detailu na príklade mikropostrekovačov
May 2012Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Róbert Pilčík
Technicko-marketingová analýza techniky na zavlažovanie cukrovej repy
May 2012Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Révai
Analýza kvality práce vybraného širokozáberového zavlažovača v poľnohospodárskom podniku
May 2013Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Révai
Technicko-marketingová analýza prvkov širokozáberových zavlažovačov
May 2011Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Rožek
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača
April 2019Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Rožek
Technicko-marketingová analýza prvkov pre zavlažovanie ovocných sadov
April 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Sabo
Vplyv konštrukčných parametrov zavlažovača na kvalitu práce
May 2012Displaying the final thesis
101.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ľuboš Sádecký
Možnosti využívania tuhého paliva z biomasy
August 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Sentivan
Analýza bezpečnosti práce pri prevádzke stavebných strojov
April 2019Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Sentivan
Uplatnenie stavebných strojov v poľnohospodárstve
April 2016Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Schmidt
Hodnotenie mechanizovaného zberu hrozna vo vybranom vinárskom podniku
April 2014Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Schmidt
Možnosť využitia techniky na lisovanie viniča hroznorodého
April 2012Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Siráň
Uplatnenie manipulátorov vo vybranej sfére poľnohospodárstva
April 2019Displaying the final thesis
107.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Slažák
Aplikácia dvojnápravových malotraktorov vo viniciach
April 2017Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sojka
Repasácia a hodnotenie rovnomernosti postreku pivotového zavlažovača Fregat
April 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Stano
Trendy vo vývoji čerpadiel na dopravu vody pre vybranú oblasť poľnohospodárstva
April 2014Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrich Stern
Zhodnotenie kvality práce závlahovej techniky pri pestovaní zemiakov
May 2012Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Stoklas
Bezpečnostné a technické parametre vybraných stavebných strojov
April 2018Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Straňák
Vplyv priestorovo diferencovaných vstupov na manažment zavlažovania
May 2011Displaying the final thesis
113.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Svíčka
Možnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávniky
April 2020Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zsolt Szabo
Zhodnotenie kvality práce pivotového širokozáberového zavlažovača s rozstrekovačmi
April 2018Displaying the final thesis
115.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mário Szőke
Aplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradoch
April 2020Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Ševčík
Návrh a realizácia úspornej technológie zavlažovania vo vybranej lokalite
April 2018Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Ševčík
Prieskum trhu vybraných komponentov u kvapkovej závlahy
April 2016Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Šiška
Aplikácia lyzimetrov v poľnohospodárstve
April 2017Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Šiška
Technicko-marketingová analýza využívania vinohradníckeho traktora
April 2019Displaying the final thesis
120.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Juraj Števiar
Efektívnosť využitia biomasy v poľnohospodárskom podniku v Trakoviciach
April 2020Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Šulka
Hydrolimity v manažmente závlahovej techniky
April 2011Displaying the final thesis
122.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Šulka
Technická analýza širokozáberovej závlahovej techniky v poľnohospodárskom podniku Kovács Agro
April 2013Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Tencer
Efektívnosť mechanizovaného zberu hrozna vo vinohradníckom vinárskom družstve VVD
April 2019Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Toběrný
Technické a technologické aspekty pri spracovaní hrozna a výrobe vína
April 2017Displaying the final thesis
125.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Toběrný
Technické a technologické aspekty pri spracovaní hrozna a výrobe vína
April 2014Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Toman
Technická analýza automatizačných prvkov pri závlahovej technike
April 2015Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Tóth
Možnosti zavedenia modernej elektroniky pre širokozáberové zavlažovače
April 2019Displaying the final thesis
128.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Tóth
Zhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podniku
April 2020Displaying the final thesis
129.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Turčeková
Bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podniku
April 2020Displaying the final thesis
130.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. František Urban
Riadenie závlahového režimu plodín modernými technológiami s ohľadom na pôdny environment
September 2019Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vaňová
Zhodnotenie výkonových parametrov linky vo vinárskom podniku
April 2015Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roland Varga
Zhodnotenie technického a prevádzkového stavu používanej závlahovej techniky vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Varchol
Vzorkovnica rýchlorastúcich plodín
April 2014Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. József Vincze
Uplatnenie automatizačných prvkov pri zavlažovaní postrekom
April 2019Displaying the final thesis
135.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Vnučko
Zhodnotenie technických a kvalitatívnych charakteristík vybraných drenážnych hydročističov
May 2013Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vörös
Využitie prostriedkov informačnej techniky pri zavlažovaní
April 2016Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vörös
Zavedenie informačných technológií do procesu zavlažovania
April 2018Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Vörös
Možnosti modernizácie hlavného závlahového zariadenia
April 2015Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Zapletaj
Technicko-marketingová analýza parametrov graderov vo vybranom segmente trhu
April 2011Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Závodský
Technická analýza moderných širokozáberových zavlažovačov vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
141.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Stanislav Žitný
Zhodnotenie bezpečnosti cestných stavebných strojov v skutočných podmienkach
April 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress