Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identifikačné číslo: 1241
Univerzitný e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Andacký
Zhodnotenie využitia dendromasy pre vykurovanie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oliver Bartík
Návrh softvéru pre zhodnotenie kvality práce závlahového zariadenia s hydraulickým pohonom
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Oliver Bartík
Vytvorenie zariadenia a programového vybavenia pre diaľkový monitoring pásových zavlažovačov
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Bielik
Hodnotenie kvality práce repasovaného závlahového zariadenia Valley v poľnohospodárskom podniku VPP Kolíňany
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Bíro
Zhodnotenie kvality práce vybraného pásového zavlažovača
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Blaho
Zhodnotenie výroby elektrickej energie vo vybranom solárnom parku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kristián Blaško
Analýza využitia vybranej poľnohospodárskej plodiny ako biomasy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Henrich Bleho, PhD.
Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na výslednú kvalitu práce
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Bogdan
Technické zariadenia na ostatné práce vo vinárskych prevádzkach
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Brigant
Aplikácia moderných a klasických vinárskych zariadení pri výrobe vína
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Brigant
Efektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Bubla
Porovnanie kvality práce vybraných pivotových širokozáberových zavlažovačov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dalibor Bubla
Zhodnotenie technického stavu závlahového detailu v poľnohospodárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Bulla
Možnosti aplikácie závlahových technológií vo vybranej lokalite
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Bulla
Riadenie procesu zavlažovania pri aplikácii mikropostrekovačov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bulla
Zhodnotenie lisovacej linky biomasy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam František Čudai
Uplatnenie vybraného traktora pri poľnohospodárskych prácach
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Dančanin
Hodnotenie efektívnosti modernej a repasovanej závlahovej techniky pri riadení závlahového režimu
august 2021Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Daniš
Technicko-marketingová analýza vybraných parametrov nakladačov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Denis Danóczi
Požiadavky na tuhé palivo z biomasy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Daubner
Posúdenie využitia slnečnej energie a ekonomické zhodnotenie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslav Dičér
Možnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávniky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Dobosi
Vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy v podmienkach pestovania zemiakov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Dočkalik
Hodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podniku
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dočkalik
Technické a ekonomické zhodnotenie mechanizovaného zberu hrozna vo vinárskom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Ďurkovič
Aplikácia slnečných kolektorov na rodinnom dome pre ohrev vody
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Ďurkovič
Slnečná energia ako obnoviteľný zdroj energie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Folkman
Hodnotenie infiltračnej schopnosti pôdy pri aplikácii doplnkovej závlahy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Folkman
Vplyv techniky na hodnotenie infiltračnej schopnosti pôdy v podmienkach pestovania zemiakov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Možnosti vykurovania rodinných domov tuhými biopalivami – peletami
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Fürstenzeller, PhD.
Pozdĺžna rovnomernosť postreku u pásových zavlažovačov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Fürstenzeller
Technicko-marketingová analýza vybraných parametrov terénnych vozidiel
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Fúska
Moderné automatizačné prvky pre mikropostrekovače
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Gabaj
Aplikácia pásových zavlažovačov v systéme presného poľnohospodárstva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Patrik Gogola
Technické zariadenia na ostatné práce vo vinárskych prevádzkach
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Hanus
Aplikácia vybraného programovacieho jazyka pri zavlažovaní
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Hanus
Návrh programového vybavenia na hodnotenie kvality práce zavlažovačov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hodúl
Zhodnotenie kvality práce zostavy úspornej technológie závlahy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Holík
Moderné závlahové zariadenia s hydraulickým pohonom
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Hrnčárová
Zhodnotenie filtrácie hroznového vína vo vinárskom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Hrnka
Aplikácia a zhodnotenie linky na fľašovanie vo vinárskom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hrubovčák
Porovnanie kvality práce vybraných pásových zavlažovačov (konzola a ďalekoprúdový postrekovač)
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hugyivár
Variabilita vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy pod závlahou
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Hugyivár
Význam hydrolimitov v manažmente závlahovej techniky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marián Chudáčik
Možnosti aplikácie tuhých a tekutých biopalív
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Ivanič
Technicko-marketingová analýza strojov na čistenie priekop a kanálov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Zoltán Ivanov
Uplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hrozna
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Jančovič
Možnosti riadenia procesu zavlažovania informačnými technológiami
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Janík
Vplyv používanej závlahovej techniky na vybrané vlastnosti pôdy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Janovič
Bezpečnostné a technické podmienky pri melioračných prácach vo vybranej lokalite
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matúš Janský
Uplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Jantošková
Zhodnotenie rôznych úsporných technológií závlah vo vybranej lokalite
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dušan Juhás
Aplikácia tuhých biopalív pri vykurovaní stavebných objektov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Julínek
Prevádzkové overovanie alternatívnych substrátov pre bioplynovú stanicu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Kajaba
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Klačanský
Aplikácie kolesových traktorov v oblasti závlahového hospodárstva
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lukáš Knížat
Možnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšenice
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Komlósi
Aplikácia širokozáberových zavlažovačov pri zavlažovaní vybranej plodiny
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Komlósi
Hodnotenie kvality práce širokozáberového zavlažovača T-L v poľnohospodárskom podniku Agromačaj
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Kopál
Racionalizácia procesu zavlažovania v poľnohospodárskom družstve Chtelnica
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Kováč
Využitie vodnej energie ako OZE
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Krajanec
Modernizácia širokozáberovej závlahovej techniky typu Fregat vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Krajanec
Zhodnotenie používanej techniky na príjme viniča hroznorodého
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Kupčihová
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík vybraného stavebného stroja
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Adam Kyselica
Monitorovanie priebehu vlhkosti pôdy v závlahových podmienkach
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matúš Lahučký
Návrh a realizácia digitálneho zrážkomera
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Lauková
Riadenie procesu výroby vína vo vinárskom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Lauková
Zhodnotenie používanej techniky na lisovanie viniča hroznorodého
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Lefant
Využitie drevnej štiepky na výrobu tepla
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Lefant
Využitie drevnej štiepky na výrobu tepla
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Lukáč
Možnosti energetického využitia slnečného žiarenia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Lukáč
Návrh a aplikácia slnečných kolektorov na vybranom stavebnom objekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Manduch
Technicko-marketingová analýza stavebných strojov na príklade scraperov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrej Markusek
Analýza možnosti využitia vybranej poľnohospodárskej plodiny ako biomasy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zuzana Matejičková
Možnosti využitia bioenergetického potenciálu odvodňovacieho kanála
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Mesiarik
Možnosti aplikácie veternej energie v SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Mesiarik
Zhodnotenie výroby elektrickej energie vo vybranej vodnej elektrárni
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Michlian
Riadenie procesu zavlažovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Norbert Michlian
Vplyv vstupných parametrov širokozáberovej závlahovej techniky na výslednú kvalitu práce
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mistrík
Kvalita práce širokozáberových zavlažovačov v manažmente zavlažovania
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Miškov
Technicko-marketingová analýza používanej závlahovej techniky v okrese Levice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marek Mojžiš
Návrh a vývoj ochranných systémov pre vybrané poľnohospodárske stroje
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Molnár
Analýza kvality práce kvapkovej závlahy vo vybranej lokalite
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Molnár
Technicko-marketingová analýza prvkov kvapkovej závlahy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Mydliar
Analýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Mydliar
Možnosti monitorovania prevádzky zavlažovača prostredníctvom internetu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jozef Nagy
Analýza vybraných možností prípravy, skladovania a dopravy kvapalných hnojív v poľnohospodárstve
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Nedorolík
Analýza výrobného procesu pri spracovaní dendromasy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Odráška
Zdroje energetickej biomasy v SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martina Ozorovská
Technicko-marketingová analýza vybraných stavebných strojov na príklade vibračných dosiek
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Palotášová
Analýza technických parametrov vybraných pásových zavlažovačov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Palotášová
Analýza vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy vo vybranej lokalite poľnohospodárskeho podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Pavel
Aplikácia a hodnotenie kvality práce vybraných mikropostrekovačov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Pavel
Technická analýza závlahového detailu na príklade mikropostrekovačov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róbert Pilčík
Technicko-marketingová analýza techniky na zavlažovanie cukrovej repy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Révai
Analýza kvality práce vybraného širokozáberového zavlažovača v poľnohospodárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Révai
Technicko-marketingová analýza prvkov širokozáberových zavlažovačov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Rožek
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Rožek
Technicko-marketingová analýza prvkov pre zavlažovanie ovocných sadov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Sabo
Vplyv konštrukčných parametrov zavlažovača na kvalitu práce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľuboš Sádecký
Možnosti využívania tuhého paliva z biomasy
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Sentivan
Analýza bezpečnosti práce pri prevádzke stavebných strojov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Sentivan
Uplatnenie stavebných strojov v poľnohospodárstve
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Schmidt
Hodnotenie mechanizovaného zberu hrozna vo vybranom vinárskom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Schmidt
Možnosť využitia techniky na lisovanie viniča hroznorodého
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Siráň
Uplatnenie manipulátorov vo vybranej sfére poľnohospodárstva
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Slažák
Aplikácia dvojnápravových malotraktorov vo viniciach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Sojka
Repasácia a hodnotenie rovnomernosti postreku pivotového zavlažovača Fregat
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matej Stano
Trendy vo vývoji čerpadiel na dopravu vody pre vybranú oblasť poľnohospodárstva
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Henrich Stern
Zhodnotenie kvality práce závlahovej techniky pri pestovaní zemiakov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Stoklas
Bezpečnostné a technické parametre vybraných stavebných strojov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Straňák
Vplyv priestorovo diferencovaných vstupov na manažment zavlažovania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Svíčka
Možnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávniky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zsolt Szabo
Zhodnotenie kvality práce pivotového širokozáberového zavlažovača s rozstrekovačmi
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mário Szőke
Aplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradoch
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Ševčík
Návrh a realizácia úspornej technológie zavlažovania vo vybranej lokalite
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Ševčík
Prieskum trhu vybraných komponentov u kvapkovej závlahy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Šiška
Aplikácia lyzimetrov v poľnohospodárstve
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Šiška
Technicko-marketingová analýza využívania vinohradníckeho traktora
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Juraj Števiar
Efektívnosť využitia biomasy v poľnohospodárskom podniku v Trakoviciach
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Šulka
Hydrolimity v manažmente závlahovej techniky
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Šulka
Technická analýza širokozáberovej závlahovej techniky v poľnohospodárskom podniku Kovács Agro
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Tencer
Efektívnosť mechanizovaného zberu hrozna vo vinohradníckom vinárskom družstve VVD
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Toběrný
Technické a technologické aspekty pri spracovaní hrozna a výrobe vína
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Toběrný
Technické a technologické aspekty pri spracovaní hrozna a výrobe vína
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Toman
Technická analýza automatizačných prvkov pri závlahovej technike
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Tóth
Možnosti zavedenia modernej elektroniky pre širokozáberové zavlažovače
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Peter Tóth
Zhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Turčeková
Bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. František Urban
Riadenie závlahového režimu plodín modernými technológiami s ohľadom na pôdny environment
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Vaňová
Zhodnotenie výkonových parametrov linky vo vinárskom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roland Varga
Zhodnotenie technického a prevádzkového stavu používanej závlahovej techniky vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Varchol
Vzorkovnica rýchlorastúcich plodín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. József Vincze
Uplatnenie automatizačných prvkov pri zavlažovaní postrekom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lukáš Vnučko
Zhodnotenie technických a kvalitatívnych charakteristík vybraných drenážnych hydročističov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Vörös
Využitie prostriedkov informačnej techniky pri zavlažovaní
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Vörös
Zavedenie informačných technológií do procesu zavlažovania
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Vörös
Možnosti modernizácie hlavného závlahového zariadenia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Zapletaj
Technicko-marketingová analýza parametrov graderov vo vybranom segmente trhu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Závodský
Technická analýza moderných širokozáberových zavlažovačov vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Stanislav Žitný
Zhodnotenie bezpečnosti cestných stavebných strojov v skutočných podmienkach
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná