Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identification number: 1241
University e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Machines and Production Biosystems (TF)
Chief official - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine
Rožek, Juraj -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 269--277. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.Application and evaluation of performance quality of hose-reel irrigation machine
Jobbágy, Ján -- Michlian, Norbert -- Dačanin, Peter -- Rigó, Ivan
Application and evaluation of performance quality of hose-reel irrigation machine. In Acta technologica agriculturae. 22, 4 (2019), p. 109--114.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
3.Automatic management of loading thread conveyor
Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján -- Koloman, Krištof -- Mráz, Miroslav
Automatic management of loading thread conveyor. In VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. ICYS 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 26--35. ISBN 978-80-552-2003-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
4.Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 7--14. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
5.Effectivity of mechanized grapes harvesting
Dočkalik, Martin -- Jobbágy, Ján
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 57--63. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
6.Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers
Jobbágy, Ján -- Demovič, Roland -- Rédl, Jozef
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 133--139. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
7.Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján -- Michlian, Norbert -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef
Hodnotenie kvality práce širokozáberových zavlažovačov T-L = Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 15--21. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
8.Evaluation of work quality based on the longitudinal irrigation uniformity
Fürstenzeller, Adam -- Jobbágy, Ján -- Mráz, Miroslav -- Kadnár, Milan -- Tóth, František -- Dančanin, Peter
Evaluation of work quality based on the longitudinal irrigation uniformity. In Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. 65, 1 (2019), p. 30--34. ISSN 2603-3704.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
9.Evaluation of working quality of selected planters
Nagy, Jozef -- Findura, Pavol -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver -- Michlian, Norbert -- Rigó, Ivan
Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 207--213. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
10.Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019. BARTÍK, O. -- JOBBÁGY, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
11.Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019
Nagy, Jozef -- Šimončič, Jozef -- Jobbágy, Ján
Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019. NAGY, J. -- ŠIMONČIČ, J. -- JOBBÁGY, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
12.Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations
Rédl, Jozef -- Jobbágy, Ján
Ochrana operátora v poľnohospodárskom terénnom vozidle pred nežiadúcimi vibráciami = Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 241--246. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Details
13.Realization of the modern irrigation system in the selected company
Michlian, Norbert -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Bartík, Oliver -- Rigó, Ivan
Realizácia modernej závlahovej sústavy vo vybranom podniku = Realization of the modern irrigation system in the selected company. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 199--206. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
14.Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia
Jobbágy, Ján
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), p. 26--31. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
15.Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops
Rigó, Ivan -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef -- Michlian, Norbert
Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 225--232. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
16.Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019
Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019. DANČANIN, P. -- JOBBÁGY, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
17.Technika v biosystémoch
Angelovič, Marek -- Jobbágy, Ján -- Findura, Pavol
Technika v biosystémoch. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 207 p. ISBN 978-80-552-2065-9.
BCISkriptá a učebné texty2019Details
18.Technika v biosystémoch
Angelovič, Marek -- Jobbágy, Ján -- Findura, Pavol
Technika v biosystémoch. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 207 p. ISBN 978-80-552-2065-9.
BCISkriptá a učebné texty2019Details
19.The effect of post-harvest processing in model line at food maize grains external and internal quality
Angelovič, Marek -- Krištof, Koloman -- Angelovič, Michal -- Jobbágy, Ján
The effect of post-harvest processing in model line at food maize grains external and internal quality. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 32--39. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
AFAPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
20.The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency
Števiar, Juraj -- Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 307--315. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
21.The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit
Dančanin, Peter -- Bačiak, Miroslav -- Jobbágy, Ján -- Nagy, Jozef -- Rigó, Ivan -- Bartík, Oliver
Vplyv vstupného materiálu na efektivitu práce vybranej kogeneračnej jednotky = The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 51--57. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
22.Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na výslednú kvalitu práce: vedecká monografia
Jobbágy, Ján -- Bleho, Henrich
Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na výslednú kvalitu práce: vedecká monografia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 134 p. ISBN 978-80-552-2044-4.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.