Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identifikačné číslo: 1241
Univerzitný e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine
Rožek, Juraj -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 269--277. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
2.Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting
Dočkalik, Martin -- Jobbágy, Ján
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 57--63. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
3.Hodnotenie kvality práce širokozáberových zavlažovačov T-L = Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján -- Michlian, Norbert -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef
Hodnotenie kvality práce širokozáberových zavlažovačov T-L = Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 15--21. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
4.Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters
Nagy, Jozef -- Findura, Pavol -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver -- Michlian, Norbert -- Rigó, Ivan
Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 207--213. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
5.Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019. BARTÍK, O. -- JOBBÁGY, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
6.Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019
Nagy, Jozef -- Šimončič, Jozef -- Jobbágy, Ján
Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019. NAGY, J. -- ŠIMONČIČ, J. -- JOBBÁGY, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
7.Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 7--14. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
8.Ochrana operátora v poľnohospodárskom terénnom vozidle pred nežiadúcimi vibráciami = Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations
Rédl, Jozef -- Jobbágy, Ján
Ochrana operátora v poľnohospodárskom terénnom vozidle pred nežiadúcimi vibráciami = Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 241--246. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
9.Realizácia modernej závlahovej sústavy vo vybranom podniku = Realization of the modern irrigation system in the selected company
Michlian, Norbert -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Bartík, Oliver -- Rigó, Ivan
Realizácia modernej závlahovej sústavy vo vybranom podniku = Realization of the modern irrigation system in the selected company. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 199--206. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
10.Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia
Jobbágy, Ján
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), s. 26--31. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
11.Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019
Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019. DANČANIN, P. -- JOBBÁGY, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
12.Vplyv vstupného materiálu na efektivitu práce vybranej kogeneračnej jednotky = The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit
Dančanin, Peter -- Bačiak, Miroslav -- Jobbágy, Ján -- Nagy, Jozef -- Rigó, Ivan -- Bartík, Oliver
Vplyv vstupného materiálu na efektivitu práce vybranej kogeneračnej jednotky = The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 51--57. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
13.Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency
Števiar, Juraj -- Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 307--315. ISBN 978-80-552-1992-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
14.Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops
Rigó, Ivan -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef -- Michlian, Norbert
Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 225--232. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
15.Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers
Jobbágy, Ján -- Demovič, Roland -- Rédl, Jozef
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 133--139. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.