Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identifikačné číslo: 1241
Univerzitný e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JOBBÁGY, J. -- HUGYIVÁR, P. -- NAGY, J. -- DANČANIN, P. Variabilita vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy: Variability of selected physical and mechanical properties of soil.  In Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. (2018), s. 51--58. ISBN 978-80-228-3128-4.

Originálny názov: Variabilita vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pôdy: Variability of selected physical and mechanical properties of soil
Anglický názov: Variability of selected physical and mechanical properties of soil
Autor: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (25%)
Peter Hugyivár (25%)
Ing. Jozef Nagy (25%)
Ing. Peter Dančanin (25%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Miesto vydania: Zvolen
Rok zverejnenia: 2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 51
Do strany: 58
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová: slovenčina: pôda, fyzikálno-mechanické vlastnosti, pôdna vlhkosť, penetrometrický odpor, šmykové napätie pôdy
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Posledná zmena: 02. 02. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISBN 978-80-228-3128-4.

Originálny názov: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-228-3128-4
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Miesto vydania: Zvolen
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 02. 02. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)