Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Identification number: 1244
University e-mail: jana.ziarovska [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien
Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Žiarovská, Jana
Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 71--75. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p10.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
2.AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Gažo, Ján -- Ražná, Katarína -- Labajová, Mária -- Lancíková, Veronika -- Štefúnová, Veronika -- Hricová, Andrea
AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 55--63. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
3.Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits
Hudecová, Marcela -- Žiarovská, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zamiešková, Lucia -- Zeleňáková, Lucia
Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 149--156. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
4.Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract
Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Terenjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 363--368. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
5.Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species. In: Systems Biology. London: IntechOpen, 2019. p. 65--82. ISBN 978-1-83880-803-7 (brož.).
ABCKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
6.Application of microRNA stress-sensitive markers in selection summer wheat (Triticum aestivum L.) for dry resistance
Ražná, Katarína -- Vargaová, Angela -- Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika
Aplikácia stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre selekciu pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdornosť = Application of microRNA stress-sensitive markers in selection summer wheat (Triticum aestivum L.) for dry resistance. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 136--139. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
7.Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish
Kačániová, Miroslava -- Kluga, Alina -- Kántor, Attila -- Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish. In Microbial pathogenesis. 132, (2019), p. 313--318. ISSN 0882-4010.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
8.Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins
Houben, Geert -- Blom, Marty -- Alvito, Paula -- Assuncao, Ricardo -- Crevel, René -- Kruse-Faeste, Christiane -- Le, Thuy-My -- Bernhard Madsen, Charlotte -- Remington, Ben -- Stroheker, Thomas -- Vassilopoulou, Emilia -- Verhoeckx, Kitty -- Žiarovská, Jana -- Constable, Anne
Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins. In Food and Chemical Toxicology. 127, (2019), p. 61--69. ISSN 0278-6915.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
9.DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 64--70. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
10.Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Batyaneková, Veronika -- Vargaová, Angela
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), p. 54--62. ISSN 1336-5266.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
11.Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador
Fernández, Eloy Cusimamani -- Espinel Jara, Viviana Margarita -- Gordillo Alarcón, Salomé Alice -- Castillo-Andrade, Rocio -- Žiarovská, Jana -- Zepeda-Del Valle, Juan M. -- Lara-Reimers, Eduardo A.
Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador. In Agrociencia. 53, 5 (2019), p. 797--810. ISSN 1405-3195.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
12.Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances
Cehula, Marcela -- Juríková, Tünde -- Žiarovská, Jana -- Mlček, Jiří -- Kyseľ, Matúš
Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 490--496. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
13.Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L.
Žiarovská, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 547--552. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
14.Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting
Žiarovská, Jana -- Padilla-González, Guilllermo F. -- Vichmannová, Iva -- Fernández, Eloy Cusimamani
Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting. In Plant Physiology and Biochemistry. 141, (2019), p. 183--192. ISSN 0981-9428.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
15.Genetické technológie rastlín
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Štefúnová, Veronika
Genetické technológie rastlín. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 198 p. ISBN 978-80-552-1963-9.
BCISkriptá a učebné texty2019Details
16.Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L.
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Bošeľová, Danka -- Kyseľ, Matúš
Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), p. 30--36. ISSN 1336-5266.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
17.Characterization of bacterial Endophytes of Amaranthus cultivars by new generation sequencing technology
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Medo, Juraj -- Hricová, Andrea
Characterization of bacterial Endophytes of Amaranthus cultivars by new generation sequencing technology. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 112. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
18.Identification of cow milk allergen in the products of grape processing
Zeleňáková, Lucia -- Fikselová, Martina -- Žiarovská, Jana -- Kolesárová, Anna -- Jurčaga, Lukáš
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1098--1102.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
19.Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína -- Švec, Miroslav
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1200--1222.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
20.Microbiota of different wine grape berries
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of different wine grape berries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 174--181. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
21.Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia
Vicianová, Katarína -- Žabková, Martina -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 45--54. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p7.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
22.Possibilities for detection and quantification of specific allergenic components in tree nuts
Hrnčárová, Dominika -- Zeleňáková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Možnosti detekcie a kvantifikácie špecifických alergénnych zložiek v stromových orechoch: Possibilities for detection and quantification of specific allergenic components in tree nuts.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 148--153. ISBN 978-80-7305-828-9.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
23.Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples
Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Fialková, Veronika -- Žiarovská, Jana
Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples. In Archives of Ecotoxicology. 1, 3 (2019), p. 27--30. ISSN 2644-4747.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
24.Protein profiles of cereals and pseudocereals determined by two-dimensional gel electrophoresis
Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Rajnincová, Dana -- Chňapek, Milan -- Špaleková, Andrea -- Hricová, Andrea -- Žiarovská, Jana
Protein profiles of cereals and pseudocereals determined by two-dimensional gel electrophoresis. In KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Slovak University of Agriculture, 2019, p. 359--366.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
25.Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1217--1219.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
26.Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Žiarovská, Jana -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Kunová, Simona
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 138--149. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
27.Všeobecná genetika - praktikum
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Štefúnová, Veronika
Všeobecná genetika - praktikum. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 103 p. ISBN 978-80-552-1974-5.
BCISkriptá a učebné texty2019Details
28.Wine as a potential source of probiotic bacteria
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita -- Ivanišová, Eva
Wine as a potential source of probiotic bacteria. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), p. 89--93. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
29.Základy biologickej bezpečnosti: praktikum
Žiarovská, Jana
Základy biologickej bezpečnosti: praktikum. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 p. ISBN 978-80-552-1993-6.
BCISkriptá a učebné texty2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.