Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Identifikačné číslo: 1244
Univerzitný e-mail: jana.ziarovska [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Publikácie     Orgány     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Kačániová, Miroslava
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 226--232. URL: http://dx.doi.org/10.5219/892.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
2.Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 1 (2018), s. 124--128. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
3.Application of the RAPD and miRNA markers in the genotyping of Silybum marianum (L.) Gaertn
Ražná, Katarína -- Hlavačková, Lucia -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Habán, Miroslav -- Sluková, Zuzana -- Pernišová, Mária
Application of the RAPD and miRNA markers in the genotyping of Silybum marianum (L.) Gaertn.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 18, 4 (2015), s. 83--89. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/155/razna.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
4.Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties
Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kunová, Simona -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kántor, Attila
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 108--115. URL: https://dx.doi.org/10.5219/878.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
5.Biologická bezpečnosť
Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína
Biologická bezpečnosť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 155 s. ISBN 978-80-552-1832-8.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
6.Comparative analysis of different methods of Hedera helix DNA extraction and molecular evidence of the functionality in PCR
Žiarovská, Jana -- Hlavačková, Lucia -- Ražná, Katarína -- Bežo, Milan
Comparative analysis of different methods of Hedera helix DNA extraction and molecular evidence of the functionality in PCR.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 19, 4 (2016), s. 144--149. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2016.19.04.144-149.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
7.Detekcia homologických sekvencií Bet v 1 alergénu degenerovanými primérmi: Detection of homologous sequences of Bet v 1 allergen using degenerative primers
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Tomašovičová, Martina -- Zamiešková, Lucia
Detekcia homologických sekvencií Bet v 1 alergénu degenerovanými primérmi: Detection of homologous sequences of Bet v 1 allergen using degenerative primers.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 236--242.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
8.Dlhodobé zmeny v epidemiológii bacilárnej dyzentérie na Slovensku: Long term changes in epidemiology of bacillary dysentery in Slovakia
Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Dlhodobé zmeny v epidemiológii bacilárnej dyzentérie na Slovensku: Long term changes in epidemiology of bacillary dysentery in Slovakia.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 54--63. ISBN 978-80-552-1813-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
9.Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification
Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani
Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 209--215. URL: http://dx.doi.org/10.5219/891.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
10.Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]
Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Medová, Janka -- Javoreková, Soňa -- Kyseľ, Matúš -- Hricová, Andrea
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]. In Cereal chemistry. 95, 1 (2018), s. 109--116. ISSN 0009-0352.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
11.Explantátové kultúry rastlín
Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Filová, Angela -- Gajdošová, Alena -- Ostrolucká, Mária Gabriela -- Hricová, Andrea -- Libiaková, Gabriela
Explantátové kultúry rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 151 s. ISBN 978-80-552-1860-1.
BCISkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
12.Genetické technológie rastlín - základné princípy a postupy: (návody na cvičenia)
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína
Genetické technológie rastlín - základné princípy a postupy: (návody na cvičenia). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 111 s. ISBN 978-80-552-1884-7.
BCISkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
13.Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Vargaová, Angela -- Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika
Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 142--149. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
14.Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS
Rajchl, Aleš -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Prchalová, Jana -- Ševčík, Rudolf -- Čížková, Helena -- Žiarovská, Jana -- Hrdličková, Michaela
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS. In International Journal of Mass Spectrometry. (2018), s. 27--34. ISSN 1387-3806.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
15.K systémom výroby hrozna určených pre produkciu niektorých vín = Some systems of grape production use for wine production
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
K systémom výroby hrozna určených pre produkciu niektorých vín = Some systems of grape production use for wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 65--66. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
16.Kvantitatívna analýza prítomnosti mliečnych alergénov počas výroby vína pomocou ELISA = Quantitative analysis of milk allergens during vinification process by ELISA
Zeleňáková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Kvantitatívna analýza prítomnosti mliečnych alergénov počas výroby vína pomocou ELISA = Quantitative analysis of milk allergens during vinification process by ELISA. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 86--93. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
17.Morphological, physiological and genomic comparisons between diploids and induced tetraploids in Anemone sylvestris L.
Záhumenická, Pavla -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Šedivá, Jana -- Žiarovská, Jana -- Ros-Santaella, José Luis -- Martínez-Fernández, Domingo -- Russo, Daniela -- Milella, Luigi
Morphological, physiological and genomic comparisons between diploids and induced tetraploids in Anemone sylvestris L. In Plant cell, tissue and organ culture. 132, 2 (2018), s. 317--327. ISSN 0167-6857.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
18.Návody na cvičenia z genomiky a bioinformatiky - metódy porovnávania a fylogenetické vzťahy sekvencií: praktikum
Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika
Návody na cvičenia z genomiky a bioinformatiky - metódy porovnávania a fylogenetické vzťahy sekvencií: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 70 s. ISBN 978-80-552-1859-5.
BCISkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
19.Nutrition, health and MicroRNA: Výživa, zdravie a MicroRNA
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Habán, Miroslav
Nutrition, health and MicroRNA: Výživa, zdravie a MicroRNA.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 221--228.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
20.Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes
Žiarovská, Jana -- Poláková, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zeleňáková, Lucia
Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 73--79. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
21.Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes
Žiarovská, Jana -- Poláková, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zeleňáková, Lucia
Optimalizácia identifikácie genomických sekvencií taumatínu v hrozne = Optimization of thaumatin genomic sequences identification in grapes. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 73--79. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
22.Reštrikčný polymorfizmus promótora Mal d 1 alergénu v odrodách jabĺk
Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Reštrikčný polymorfizmus promótora Mal d 1 alergénu v odrodách jabĺk. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 42--45. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
23.The effect od seed-priming by cobalt-diglycyrrhizinate on wheat (Triticum aestivum L.) genome
Ražná, Katarína -- Ablakulova, N. -- Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Miroslav -- Cagáň, Ľudovít
The effect od seed-priming by cobalt-diglycyrrhizinate on wheat (Triticum aestivum L.) genome.  In Open access journal of agricultural research. Troy, Michigan : Medwin Publishers. 7 (2018), s. 1--7.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
24.The effect of DNA isolation and its applicability in the the PCR analysis of Lettuce (Lactuca sativa L.)
Štefúnová, Veronika -- Lancíková, Veronika -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Tereň, Martin
The effect of DNA isolation and its applicability in the the PCR analysis of Lettuce (Lactuca sativa L.).  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, 4 (2013), s. 99--102. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/81/88.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
25.The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype
Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana
The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 6 (2018), s. 607--610. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.6.607-610.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Podrobnosti
26.Use of Matrix-assisted laser-desorption/ionization (MALDI) biotyper for identification of microorganisms from white and red wine varieties during fermentation process
Kačániová, Miroslava -- Terenťjeva, I. V. -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw
Use of Matrix-assisted laser-desorption/ionization (MALDI) biotyper for identification of microorganisms from white and red wine varieties during fermentation process. In Proceedings of the 8th international conference on the Quality and safety in food production chain. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2018, s. 28. ISBN 978-83-9511359-0-3 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
27.Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Kyseľ, Matúš -- Bošeľová, Danka
Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 162--168. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
28.Výroba vína z pohľadu možného výskytu alergénov = Wine production in view of the possible presence of allergens
Zeleňáková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Výroba vína z pohľadu možného výskytu alergénov = Wine production in view of the possible presence of allergens. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 80--85. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
29.Z možností využívania plodov Vitis vinifera v spotrebiteľskom prostredí domácností = Possibilities of use the fruits Vitis vinifera consumer environment of households
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
Z možností využívania plodov Vitis vinifera v spotrebiteľskom prostredí domácností = Possibilities of use the fruits Vitis vinifera consumer environment of households. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 67--69. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
30.Z vybraných požiadaviek k niektorým odrodám určených pre produkciu vín = Some selected requirements for some varieties intended for wine production
Kačániová, Miroslava -- Halásová, Kristína -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Sudzinová, Janka
Z vybraných požiadaviek k niektorým odrodám určených pre produkciu vín = Some selected requirements for some varieties intended for wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 70--72. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.